Förstamajfirande i Nykarleby


Förstamajmusik och -sång utförd av seminarister har glatt nykarlebyborna under hela 1900-talet fram till 1970. Platserna där sången ljudit har i någon mån växlat. Torget, Parken, från 1914 och sångfesten då benämnd Topeliusparken, var länge plats för sångframträdandet och staden var arrangör för första majfirandet. Efter det att Josef Herler i mitten på 1920-talet hyrt Brostugan och där etablerat café, blev det tradition att hälsa våren från brostugutrappan. En ständig åhörare var kantorn och musiklektorn Maria Castrén när seminaristerna stämde upp. — Och när vårsången ”O, hur härligt majsoln ler” var i tur, då sjöngs med eftertryck ”O, hur härligt Majson ler ” — Och då log ”Majson” som ju var Marias smeknamn.Våren hälsas välkommen vid Brostugan någon gång mellan 1926 när dammen byggdes och 1930-talet när fackverkena avlägsnades från de yttersta spannen. Notera avbärarräcket helt i trä!
Susanne Branner tillhandahöll. Förstoring.
(Inf. 2007-04-11.)


Seminariets kör vid Brostugan 1960.
Seminariets kör vid Brostugan 1960.


Från Brostugan tågades till Rummelbackens stora flyttblock för fortsatt framförande av sångnummer. Kommunalhemmet vid Kuddnäs kunde vara en plats där också majsång bjöds liksom vid sjukhuset och vid Juthbacka där ett semesterhem inrättats i början på 1950-talet.

 


Första majtåget kommer till sjukhuset 1960. Förstamajtåget kommer till sjukhuset 1960.


Efter det seminariet upphört har det varit Nykarleby Manskör som svarat för förstamajsång vid Brostugan, även några år vid torget. Jeppo Ungdomsorkester har svarat för bleckblåset. Nykarleby Damkör har tagit till tradition att hälsa sommarns ankomst på Floradagen vid Florastatyn.


Lars Pensar den 16 april 2005.Ett år på 50- eller 60-talet tågade man mellan snödrivor på Bankgatan. Förstoring.Samma vy den 29 april 2015. Förstoring.
Foto: Lars Pensar.

(Inf. 2015-04-30.)

På grund av coronavirusets härjningar blev det ingen sång första maj 2010.


Läs mer:
Under rönn och syren/Blommande sköna dalar av Zacharias Topelius. 1855
Första maj 1912 i Österbottniska Posten.
Första maj 1921 i Österbottniska Posten.
Första maj 1923 i Österbottniska Posten.
Första maj i Linnéa Backmans seminarieår. 1926
Första maj 1928 i Österbottniska Posten.
Förstamajfirande på 1920-talet av Bror Johansson.
Första maj 1936 i Österbottniska Posten.
Första maj 1945 i Österbottniska Posten.
Valborgsmässoafton och första maj i Gunnel utmanar ödet av Bertel Eklund. 1940-talet.
Förta maj 1950 av Effe.
Seminarister vid Brostugan första maj år 1953.
Första maj — vad betyder den första vårdagen för er i Österbottniska Posten 1959.
Första maj ca 1980 vid Bankgatan.
Första maj 1981 vid Storbron.
Första maj 2006 vid Storbron.
Första maj 2007 vid Storbron.
Första maj 2010 vid Storbron.
Första maj i Till dig som saknas av Peter Sandström illustrerad med bilder från första maj 2011.
Första maj 2012 vid Storbron.
Första maj 2013 vid Storbron.
Första maj 2017 vid Storbron.
Första maj 2019 på torget.
(Inf. 2005-04-23, rev. 2023-09-17 .)