Batterivallarna på Gråsön

Att material inte blir publicerat beror inte på att det är ointressant. På samma sätt som att jag kan somna från ett hur bra TV-program som helst. Omständigheter gör att det blir fördröjning. Här är nu ett exempel på en drygt tolvårig sådan, som jag hittade när jag i maj 2020 sökte Orphaned Files, d.v.s bilder och sidor som inte länkas till. Men så föll det åter i glömska och återaktualiserades i maj 2023 med anledning av en notis om fältskjutning.


*     *     *

   

Från:

Lars Pensar

Ämne:

E-post: Grossön- Granviks, kanonställnig -Grossön

Datum:

Wed, 16 Mar 2011 17:40:53 +0200

Till:

Fredrik Liljeström

Bilagor:

Grossön - Granviks kanonställning


Hej solens skiner, men i morse var det –14 grader, i natt utlovas –15–20, men sol.

Elände i Japan, elände i Libyen, 1918 hade vi elände, men som idag kan synas mindre katastrofalt. [Och nu år 2023, elände i Ukraina. Som Lars Ekborgs Elände-monolog.]

Fotona, som jag tog 1988 med anledning av 70 år sedan då, visar de två kanonställningarna vid Grossön, där ryssarna hade ett halvbatteri, alltså två 15 mm pjäser riktade ut mot Alörs håle och Torsöfjärden, för att förhindra tyska landstigningar. Dock var pjäserna totalt felplacerade, för ryssarna hade som utgångspunkt använt sjökort som var uppgjorda i slutet av 1700-talet, sägs det, när seglingsdjupet in till älvmynningen var drygt 5 meter. Men uppgrundningen under 150 år tillät inte kryssare eller jagare att gå in, så det var nog endast motortorpedbåtar som kunnat komma i fråga.

Visserligen skulle pjäserna burit till utanför Hällgrund, men eldledningen var miserabel. Sen hade ryssarna pjäser även på berget där masten står vid Grisselön, men de hade tagits bort innan 1918. Nåja, i alla fall har Cederholms för kanske ett år sen köpt marken där pjäserna stod och hur det ser ut idag vet jag inte. Det är något år sen jag var dit senast och då hon ringde och frågade om området var skyddat så sa hon att de ämnar jämna ut för de skall ha ridhästar där. Området är ju inte skyddat och artilleriställningar är inte direkt museiföremål, men kan ju bli förstås bli. Inte ens vallarna från Krimkriget är skyddade.

Nåja, du ser hur de såg ut 1988, om snön ligger kvar till första maj så är de ju lämpliga pulkabackar, såvida de inte är utjämnade.

Hörde idag att de nya innehavarna av blomsteraffär Asta slutförsäljer och ger upp. Dock skall någon köpt firman och skall öppna ny affär men på annat ställe. Vad som kommer eventuellt på Astas plats får man se. [Det blev ett bibliotek] Café Emelie i Gröna huset spår många att slutar snart p.g.a. olönsamhet. Vi får se ja.


Lars Pensar.

När jag läser detta gå en stor saknadens tanke till Lars och allt det han bidrog med och informerade om stort och smått som timade i Nykarleby.

 

*     *     *


Vallarna syns i de röda ringarna på kartan med terrängskuggning från Kartplatsen 2021. Vacklande stavning; Gråsövägen i nedre högra hörnet, Grossören och Gråssön.
Förstoring.

 


Den nedre vallen på kartan.
Förstoring.Den övre vallen på kartan.
Förstoring.


Namnskicket är lite vacklande. På grundkartan heter det Grossören, ett fastighetsnamn är Gråssön och vägen heter Gråsövägen. Några andra varianter: Gråssön, Gråsö och Gråsören

Att på skogsskifteskartan från 1758 stavas Gråsön med två s, detta kan bero på att lantmätaren som inte var hemma från byn uppfattade uttalet som långt s ljud.

I alla tidningsartiklar och böcker som jag sett namnet har det alltid skrivits med ett s, som ”Gråsön”


Läs mer:
Innehållsförteckning till Krimkriget.
(Ankom 2011, påbörjad 2020, inf. 2023-05-30, rev. 2023-06-04 .)