Elmer Holms servicestation

 

TB-Macken vid juletid.
TB-macken med kiosklucka vid juletid, tidigast 1956, för sommaren före gjordes den stora ombyggnaden. Foto: Rafael Sjöblom.Korsningen Gustav Adolfsgatan-Sollefteågatan mot norr, sommaren 1960. Notera TB:s bensinpumpar mitt i bild och Granbergs café till höger! Sedermera tog Holger Sund över stationen och drev den till mitten av sjuttiotalet när den togs över av Åberg och Svenfelt. Stationen finns kvar, men är numera (2003) obemannad. På andra sidan gatan till vänster Renvaktars gård där hustrun drev ”Kemikalia”, i folkmun ibland kallat ”Kikakmelia”, fram till mitten av sjuttiotalet. F.d. brandkårshuset, nuvarande Missionshuset till höger.Läs mer:
Stationen innan den byggdes till.
Norra och västra fasaderna 1962.
Nykarleby frivilliga brandkår av Einar Hedström.
Bensinmackarna i Nykarleby av Lars Pensar.
Fler bilder Från ovan.
(Rev. 2022-04-29.)