10. Juthbacka marknad

– eller hur 5 meter blev till 5 kilometer


I slutet av 70-talet hade Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap rf, som haft verksamhet sen slutet av 60-talet, anordnat försäljning av lagret från en bilverkstad, som upphört. Man riktade sig närmast till medlemmarna och den ägde rum hos en av dem. Tillfället födde idéer, och eftersom man kände till marknader, främst i utlandet, föddes tankarna på att göra ett återkommande evenemang i nejden.

Anders Fors d.ä. i Nykarleby, aktiv medlem i Veteranbilssällskapet, kunde ordna med plats för en medlemsträff bredvid servicehuset på Juthbacka-området. Den första träffen hade man kallat för ”Rod and Classic Picnic”-tillställning.

Försäljningsbordet var kanske 5 meter långt den gången. Att man år 2005, för att bese alla försäljningsborden måste promenera 5 kilometer, kunde ingen drömma om då!

1980 inriktade man sig helt på en marknadstillställning och kallade tillfället för ”Juthbacka marknad”. Det namnet har bestått i 25 år. [2020 heter den Juthbackamarknaden.]

För att visa goodwill mot försäljarna bjöd veteranbilssällskapet till en början på gratis marknadsmåltid. Under åtta år försiggick marknaden på parkeringsplatsen mellan servicehuset och landsvägen. Någon hyra behövde man inte betala för försäljningsplatserna, för krögaren på Juthbacka såg reklamvärdet i det hela.

1988 flyttade marknaden till Nykarleby Idrottsgård och fanns där till 1992. Besöksantalet hade rusat i höjden och det blev alldeles för trångt vid Idrottsgården.
Vid Juthbacka hade campingplatsen dränerats och det blev möjligt att få använda den för marknaden, som bara växte. Till publikens förnöjelse ordnades underhållning i form av dunkande stationära motorer, mer bekanta som tröskverksmotorer. Senare kom ”finbils-” och ”hobbyfordonssparkering” in i bilden. Mellan 1997 och 2002, kördes ” Historic-TT” som publikevenemang. Rutten gick från torget till f.d. Kyrkoby skola längs södra utfarten och tillbaka längs Nygårdsvägen. Det gällde att få en idealtid, vilket inte förhindrade att de vrålande motorcyklarna fick öronen att gå i lås på endel åskådare. Bland deltagarna fanns t.o.m. världsmästare i racing med i tävlingen.


Marknaden som bara växer och växer

Problemen med trafikarrangemang på grund av den stora tillströmningen av marknadspublik ledde till att man upphörde med Historic-TT, trots att det drog folk och var enligt många marknadens höjdpunkt. År 2003 svävade en varmluftsballong över marknadsområdet. Nykarleby Skoterklubb RF arrangerade åren 2002–2004 uppvisningar med snöskotrar på älven och hoppuppvisning med motorcyklar.

1995 blev marknaden en 24-timmars tillställning. Det hade visat sig att folk kom redan på fredag till Juthbacka och började göra affärer, innan lördagens officiella öppning. Det visade sig vara en lyckad satsning och idén har fått flera efterföljare på annat håll.

Under senare delen av 90-talet hakade stadens kultursektor på med kulturnattsevenemanget, som utvecklades till en kulturvecka i samband med det nyomgjorda torgets invigning. Juthbackamarknaden har kunnat få kanslihjälp av kultursektorn, vars verksamhet i sin tur marknadsförts i Veteranbilssällskapets annonsering.

Bankernas sponsorering av annonseringen upphörde med bankkrisen och det ledde till att försäljarnas gratismåltider även upphörde och kostnaden för den nu går till annonseringen.


Utvecklingen av Juthbackamarknaden har varit positiv” säger Anders Fors, som fortfarande är navet som marknadsarrangemangen snurrar runt.” Man ser numera att ansedda kvalitets antikhandlare har börjat komma fler och fler. De har märkt, att Juthbackamarknaden är just deras ”säljtillfälle” och kanske köptillfälle också.

Motordelsförsäljningen har minskat i procentandel av marknaden, men nog ökat totalt sett. Överhuvudtaget har marknaden ökat år från år och omfattas av ett välvilligt intresse, som märks på flera sätt.

Organisatoriskt håller Veteranbilssällskapet i trådarna fortsättningsvis, men idrottsföreningarna, och här kan framhållas Albert Westlins insats, Muik, Blue Fox och NIK sköter sektorer som trafikarrangemang, parkeringen, nattvaktssysslor och uppstädning efter marknaden. Gymnasieelever och elever från Folkhögskolan har deltagit vid försäljning av kaffe, limonad och varmkorv vid Veteranbilssällskapets försäljningspunkter. På detta sätt har Juthbackamarknaden varit en välkommen inkomstkälla för idrottsföreningarna och för elevernas skolresekassor.


Blickar man framåt ser det ut som om Juthbackamarknaden skall kunna rulla på som förr och ha ett gott samarbete med Stiftelsen Juthbacka, som numera är områdets besittningsinnehavare.

Det är en smått fantastisk utveckling att från några motorintresserades försäljning av motordelar till varandra för 25 år sedan, utvecklats en marknad som samlar folkmassor i tio-, tjugo- och trettiotusental, mängder som närmelsevis aldrig tidigare skådats i Nykarleby.

Så kan det gå när 5 meter blir till 5 kilometer.

 

Även annan verksamhet på området

En verksamhet som förekommit på Juthbackaområdet något år sommartid är de ”American Car Meetings ” som ”Road Rockets Finland” arrangerat . De har haft sin givna publik och kan ses som ett lyckat komplement till Juthbackamarknaden.

En helt fristående grupp som några vintrar redan hållit till på älvstranden vid Campingområdets bastu är ”Dopparna”, en grupp vinterbadare som, i den vak som vintertid hålls öppen i älvisen, utövar en sport, som även kan för endel deltagare vara direkt behövlig för att återvinna hälsa.Lars Pensar, manuskript till outgiven historik om Juthbacka.*

 

Juthbackamarknaden inte i farozonen trots uppsagt avtal

Juthbacka stiftelsen har sagt upp sitt avtal om Juthbacka marknaden i Nykarleby med Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap. Det här innebär också att avtalet avslutats för stadens del.

Marknaden har genomförts som ett samarbete mellan staden, veteranbilssällskapet och Juthbacka stiftelsen. Uppsägningstiden för avtalet är två år, så ännu nästa sommar ordnas i marknaden i normal ordning.

Stadens roll har främst varit att upplåta områden för parkering och att samarbeta kring marknadsföringen av marknaden.

Stadsstyrelsens ordförande Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP) säger att marknaden inte är i farozonen, staden vill fortsätta sitt samarbete kring den populära marknaden.

Diskussionerna med veteranbilssällskapet och stiftelsen fortsätter i oktober.


yle-fi -08-09.
(Inf. 2023-11-08.)


Läs mer:
Juthbackamarknaden i kapitlet Fakta.
Fler föreningshistoriker.
(Inf. 2020-04-05, rev. 2023-11-08 .)