GUNNAR  MELIN

Ryktbar från stormningen
av Tammerfors 1918
på visit till Andrasjön 1938


”Melins kompani” ryktbart sedan den 3 april 1918 då kompaniet trängde in i den av 11 000 man röda styrkan besatta industristaden och i en kuppartad framryckning besatte det ståtliga ”Näsilinna”, i dag regionmusem. Vid paraden efter erövringen av Tammerfors, avtackade Mannerheim, inför hela den vita armén ”Melins kompani”.Jägaröverste Gunnar Melin (1883–1951).


År 2012 hade Claes Olssons film ”Tammerfors 1918” biopremiär. (Här i Nykarleby är han mera känd som regissören av ”Colorado Aveny”.)  Filmen handlar uteslutande om Melins kompani och dess framryckning till Näsilinna. Filmen bygger till stor del på Konrad Vestlins bok ”Melins kompani”. Boken utkom 1938 och Melins besök i Nykarleby och Villa Elisa, kan då direkt kopplas till bokutgivningen.Pärmen till Melins kompani av Konrad Vestlin
utgiven av Söderström & Co Förlagsaktiebolag.


Melins kompani bestod uteslutande av svenskösterbottningar, av dem 24 man från Nykarleby stad och landskommun, i övrigt främst från Korsnäs och Larsmo.

Vid besöket var det tillfälle att sammanträffa med manskap från trakten, de som överlevde stormningen och ännu var i livet. Besöket på Laxön var säkerligen en gest för etappvägen längs vilken flere blivande jägare kom till Lockstedter Lager där JB-27 bildades. En av dem som från Laxön, efter en äventyrlig isfärd, kom över till svenska sidan var Väinö Valve, som småningom skulle bli kommendör för Finlands sjöstridskrafter.Gunnar Melin med hustru vid Laxön i augusti 1938. Förstoring.


Manskap i Melins kompani från Nykarleby stad eller landskommun var:

Karl Johan Aspnäs
Anders Gustaf Back
Johannes William Backlund
Axel Vilhelm Björkqvist
Einar Vilhelm Eriksson
Johannes Villiam Fagerholm
Alexander Fellman
Jakob Edvin Frilund
Karl Johan Hellstrand
Karl Rudolf Höglund
Hugo Axel Jansson
Richard Kisor
Karl Väinö Kisor
Hugo Wilhelm Kjäld
Karl Albert Lassander
Reinhold Edvin Lundqvist
Joel Villiam Mannfors
Ture Axel Mattsson
Herman Robert Qvintus
Johan Edvin Häger
Johan Verner Ström
Verner Johannes Viklund
Johannes August Östman
[John Villiam Vikblom]
[Arne Jernström]


[I olika matriklar ges olika uppgifter. Granroth från Högbacken finns nämnd i Westlin, men som födelse- och boningsort anges Pedersöre. K. J. Juthas uppges vara född i Oravais. Sorfvist är samma person som Häger. Tydligen har hemmansnamnen övergivits denna tid (så var det med min mor som föddes Flygar år 1901, men började heta Rönnqvist vid tiden för WW I. Så i förteckningen över melinare finns ett drygt halvdussin med två olika namn. Sedan var det också så att dessa unga ogifta män bodde på arbetstjänst i andra kommuner till och från och det råddar till det hela ibland./L.P.]


Till Nykarlebymanskapet kan ännu fogas Markbyläraren, Munsalafödde Oskar Nordling, som med avslitet ben efter en granat, förblödde under Georgsstatyn i andra våningen på Näsilinna. Blodet som trängde in i ekparketten syns än idag som en mörk fläck.Vykort av Näsilinna. Förstoring.


Förutom detta Nykarlebymanskap kommer ännu en del Munsalabor och Jeppobor, sammanlagt 14 stycken ”Melinare” som kan fogas till Nykarlebytrakten.


Lars Pensar.


Läs mer:
Melins kompani i striden om Tammerfors i Österbottniska Posten 1928.
Melins bok blev småningom undanstoppad.
Innehållsförteckning till Frihetskriget.
Om boken av Einar Hedström.
(Inf. 2014-08-27, rev. 2018-05-04 .)