Kuddnäs
och den återfunna
urtavlan


Lars PensarI
fredags fick jag efter två års väntan möjlighet att göra efterforskningar på Kuddnäs.

Efter trekvarts timmes krypande på uthusvindarna, gula husets vind och slutligen huvudbyggnadens vind hittade jag detta som bilderna visar med en diameter på 720 mm, den vitmålade kantens bredd 26 mm, de romerska siffrornas höjd 132 mm. Axelhålets diameter 18 mm, även de två övriga ca 18 mm, men ej lika perfekt cirkelrunda. Urtavlan är gjord av svartplåtlappar, ca 0,4 mm tjocka.

Men, det är inte fataljeurets urtavla som jag väntat mig, för den var enligt avtrycken endast 665 mm i diameter. Dessutom finns det rester av reklam både på tavlans baksida och under de falsade kanterna.

 

Urtavlan.
Urtavlan.

    

Urtavlans baksida.
Urtavlans baksida.
Detalj av baksidan. ”KAPAM”, d.v.s. början av ordet ”karamell” på ryska.
 ”BORGCK” tyder på att karamellådan härstammade från Viborg.


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kuddnäs och den försvunna urtavlan av Tue Granqvist.
(Inf. 2007-05-13, rev. 2020-03-08.)