Tornuret av år 1889

Hej!

 
Ett lod.

Klättrade i går [2003-08-25] upp i kyrktornet och besåg urverket av år 1889, tydligen installerat av ett företag Glasberg vars namn fanns där. En mängd konfirmationsminnen var instuckna här och där, jämväl anteckningar med blyerts — namn från 1900-talet! Tog foton av urverket och loden, 2 st., kompakt järn, diameter 240 mm och höjd med tilläggsvikter — behövs vintertid, 460 mm. Om järnets specifika vikt fortfarande är cirka 7,8 borde loden väga omkring 163 kg styck.

Lodens rörelsesträcka är ungefär 3 m och dras automatiskt upp när de vidrör en avkännare. På urtavlans innerväggsida läste jag att Nils Frelander och Arthur Asplund målade kyrkan 1957.

När jag jämförde det påfallande finbearbetade urverket med det ”hemsmidda” kugghjul som finns bevarat av rådhusuret, förstår jag väl att det urverket för att fungera behövde ett lod på 300 kg, som stenen som utan museiamanuensens kännedom borforslades till älvstranden, väger.

Annars var urverket svårfotograferat, ”inkapslat i en låda med tittlucka”. Du får kliva upp i sommar och se det in corpore!


Notera urtavlan i övre kanten!Lars Pensar
, augusti 2003.


Läs mer:
Det nya tornuret i Österbottniska Posten.
Nykarlebys kända och okända tidmätare av Lars Pensar.
Blomströms bestämmer stadsbornas rätta tid av Håkan Anttila.
Kyrktornet utan ur.
(Rev. 2020-11-18 .)