1 maj 2007 vid Storbron

Jeppo ungdomsorkester uppträdde som vanligt.
 
 
En knapp tredjedel av bron var folkfylld.
 

Vid Skogsparken låg isen på den lilla resten av dammen.

Foto: Lars Pensar den 1 maj 2007.


Läs mer:
Första maj firande i Nykarleby av Lars Pensar.
(Inf. 2007-05-03.)