1 maj 2012 vid Storbron


Kall blåst, Brostugans stång utan flagga igen en gång.Barnkören i vänsterkant i bakgrunden och manskören på Brostugutrappan.


Barnkören i vänsterkant i bakgrunden, manskören på Brostugutrappan och Jeppo ungdomsorkester på Seminariegatan.Foto: Lars Pensar den 1 maj 2012.


Läs mer:
Första maj firande i Nykarleby av Lars Pensar.
(Inf. 2012-05-03, rev. 2013-12-28 .)