Allhelgonastämning


Kistlock under kyrkgolvet.


Lars Pensar
fotograferade den 31 oktober 2009 och filosoferade då: Ljusstrimman som faller på kistan för mina tankar till psalmen ”Vad ljus över griften, han lever ...

Undrar vad som hänt med kistor och lock när man i samband med den 2022 pågående renoveringen brutit upp hela kyrkgolvet. Antagligen får de vara kvar.Läs mer:
Gravar och gravskick i Uppslagsverket Finland.
Om kistorna under kyrkgolvet av Einar Hedström.
Stoftning av Einar Hedström.
Skelett och kistor under Nkby kyrka i Österbottniska Posten.
Odert Reinhold von Essen ligger under kyrkgolvet.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2022-11-04, rev. 2023-01-08 .)