Ammunition från 1808—09 års krig

Kanonkulor, granater och druvhagel samt runda gevärskulor av bly upphittade på Jutas slagfält, på Smedsbackaängarna, i staden och i dess närmaste omgivning.

En 3-pundare är ca 7,5 cm i diameter, en 6-pundare ca 9,5 cm och en 12-pundare ca 12,5 cm i diameter.

1 pund = 0,454 kg, vilket betyder att kulorna väger ca 1,3–5,5 kg.

 


En 3-pundsgranat som tydligen inte kreverat och laddningen runnit ut, för den är helt tom.Det som ser ut som vita svampar är muskötkulor som plattats till vid träffar på stenblock på Juthas slagfält.Bland annat en bit av en kreverad 12-pundsgranat, en okreverad och någon 6-pundare.Bland annat en hel del vitoxiderade blymuskötkulor och en hel del druvhagel av järn.


Lars Pensar fotograferade och kommenterade.


Läs mer:
Innehållsförteckning till 1808—09 års krig.
(Inf. 2008-09-24.)