Fynd från Aspskär

Fynd från ett vrak vid Aspskär. Föremålen är från 1600- och 1700-talen ur Brynolf Blomqvists samlingar. Vid Jakobstads museum finns ett mynt från 1625 som också har hittats på platsen.Kritpipsholkar och -skaft, spikar, fajans- och lergodsskärvor.


Detalj ur karta från 1800-talet?


Aspskär inringat med rött. Farleden in till Nykarleby gick genom Granskärssundet öster om Aspskär. Notera stavningen av stadsnamnet.
Kartan redigerad.


På Fillmers karta uppgjord 1757—58 finns på i stort sett det ställe där fynden gjorts noteringen ”Notwarp som skall vara genom Fartyg vrak förskiemt”. På den tiden bestod nuvarande Aspskär av holmarna Hästskiäret, Aspskiäret, Lars Mårs Holmen och en liten namnlös holme om cirka 60x60 meter. Enligt kartan var ”Hästskiäret bergit och stenigt med Tall och Gran beväxt” och ”Aspskiäret stenigt med gran beväxt.” Om Granskiäret finns noteringen ”mycket stenigt och holstrigt, med små Biörck och granskog beväxt, der och hvar några små steninga tillänningar vid stränderna; som kan bergas hö utaf, brukas eljest till bete”.

På en nyare karta skifteskarta är holmarna sammanvuxna men har dock kvar sina namn, men i något förändrad stavning: Hästskär, Aspskär och Larsmorsholmen.

Vet någon ursprunget till namnet Lars Mårs Holmen/Larsmorsholmen?Brynolf Blomqvist
tillhandahöll.


Läs mer:
Fler fynd från Aspskär.
Ännu fler fynd från Aspskär.
Fynd.
Innehållsförteckning till kapitlet Sjöfart.
Neo-Carolina, fler varianter på stadsnamnet.


Den som vill lära sig mer om kritpipor kan ladda ner Datera en kritpipa av Arne Åkerhagen.

(Inf. 2005-03-30, rev. 2022-01-03.)