Inspelningsplats för Colorado Avenue

LeppolötetNu är filminspelningarna för Colorado Avenue på gång på Leppolötet. I går var det tidvis trafikstopp när kameran var igång. Att ”butikstimran” är halvfärdig beror på att även byggnationen skall ingå i filmen, skrev Lars Pensar.De vackra gärdsgårdarna sattes under våren upp under ledning av Stig Öst från Jakobstad. Han har stor erfarenhet av hantverket och har även satt upp gärdsgårdar på Skansen i Stockholm.
1. De vackra gärdsgårdarna sattes under våren upp under ledning av Stig Öst från Jakobstad. Han har stor erfarenhet av hantverket och har även satt upp gärdsgårdar på Skansen i Stockholm.
28 juni 2006.


Den fjärde juni hade man hunnit så här långt med grunden.
2. Den fjärde juni hade man hunnit så här långt med grunden.
Foto: F.L.


Dollar-Hannas lanthandel timrades av Yngve Häger och Håkan Nynäs (om jag minns rätt) vid Haraldsrundan.
3. Dollar-Hannas lanthandel timrades av Yngve Häger och Håkan Nynäs (om jag minns rätt) vid Haraldsrundan.
28 juni 2006.


Vägen ut mot Djupsten. Siv Nordströms stuga i fonden har med anledning av filminspelningen delvis fått ny gavel.
4. Vägen ut mot Djupsten. Siv Nordströms stuga i fonden har med anledning av filminspelningen delvis fått ny gavel.
28 juni 2006.


Lanthandeln så gott som färdig.
5. Lanthandeln så gott som färdig.
På en detaljförstoring syns tydligt att timran uppförts i två etapper.
Juli 2006.


Notera det stora gavelfönstret vars make jag aldrig sett, men ack en så märkligt placerad och ynklig skorsten!
6. Notera det stora gavelfönstret vars make jag aldrig sett, men ack en så märkligt placerad och ynklig skorsten! Sällan nuförtiden ser man ett nylagt pärttak.
Foto: Folke Holmström den 20 augusti 2006.


Lanthandeln färdigställdes vartefter filminspelningen framskred. Här är den t.o.m. målad (så när som på baksidan) och riktigt prydlig. Notera att den röda bensinpumpen tillkommit, skylten flyttats, ett skärmtak byggts och trappan försetts med räcke.
7. Lanthandeln färdigställdes vartefter filminspelningen framskred. Här är den t.o.m. målad (så när som på baksidan) och riktigt prydlig. Notera att den röda bensinpumpen tillkommit, skylten flyttats, ett skärmtak byggts och trappan försetts med räcke.
15 september 2006.


Den 28 april 2007 forslades timran från Djupsten och redan den 4 maj var sockelstenarna avlägsnade. Planerna på att i huset ha ett sommargalleri blev således inte av.
8. Den 28 april 2007 bortforslades timran och redan den 4 maj var sockelstenarna avlägsnade. Planerna på att i huset ha ett sommargalleri blev således inte av.


I väntan på eventuell uppmontering förvaras materialet i ett skjul vid f.d. Ströms gjuteri-Nykarleby bilservice-Svenska konstskolan-Nykarleby spåntak vid Kvarnvägen 2, korsningen med Kovjokivägen.
9a. I väntan på eventuell uppmontering förvaras materialet i ett skjul vid f.d. Ströms gjuteri-Nykarleby bilservice-Svenska konstskolan-Nykarleby spåntak vid Kvarnvägen 2, korsningen med Kovjokivägen.


Som synes är materialet i gott förvar.
9b. Som synes är materialet i gott förvar.
Foto: F.L. den 14 juli 2007.
Enligt Lina Antman var tanken att lanthandeln skulle ha flyttats till Juthbacka.


10a. Gärdsgårdarna avlägsnade. Jämför bild 1.10b. Jämför bild 7.10c. Gärdsgårdarna avlägsnade. Jämför bild 4.
Foto: F.L. den 15 juli 2008.


Foto: Lars Pensar där ej annat anges.

 


*     *     *


Dollarhannas handel till salu

Publicerad 26 januari 2011 kl. 19:25. Senast ändrad 26 januari 2011 kl. 17:29

NYKARLEBY. Stockhuset, eller Dollarhannas handelsbod, som byggdes upp för filminspelningen av ”Colorado Avenue” i Nykarleby kommer att bjudas ut till försäljning. Framtiden för skolan i Pensala, kommungården i Jeppo och Munsala hälsogård är ännu oklar.

Huset är i stadens ägo och monterades ner efter att filminspelningen var klar. Planer har tidigare funnits på att bygga upp Dollarhannas hus intill Juthbacka.

Av de planerna blir det inget.

- Vi kommer i stället att bjuda ut stockhuset till försäljning, säger stadsdirektör Gösta Willman.

Stadsstyrelsen kommer också senare i vår att ta ett beslut när det gäller den tomma skolfastigheten i Pensala.

- Först ska vi invänta ett byarådsmöte om skolfastigheten i Pensala, säger Willman.

Greta Näs, Jan-Erik Högdahl och Gösta Willman fick av stadsstyrelsen i uppdrag att föra diskussioner med Nykarleby bostäder om hur Jeppo kommunbyrå och Munsala hälsogård i framtiden bäst administreras och ägs.

Britt Sund, Österbottens Tidnings webbupplaga.
(Inf. 2011-01-27.)

*     *     *

 

Regissören köper Dollar-Hannas stockhus

Det var Claes Olsson som lade det högsta budet på Dollar-Hannas handelsbod, eller 15 100 euro. Stadsstyrelsen i Nykarleby beslöt därför sälja stockhuset till Claes Olsson.

NYKARLEBY

Claes Olsson regisserade filmen och tv-serien ”Colorado Avenue”, för vilka stockhuset ursprungligen tillverkades.

Stockhuset sponsorerades av Nykarleby stad som efter avslutad filminspelning plockade ner huset stock för stock och satte det i förvar.

Av fyra inlämnade anbud låg Olssons högst.

- Det är personliga och emotionella band till huset som gjorde att jag inte kunde låta bli att ge ett anbud trots att jag inte vet vad jag ska göra av huset, säger Claes Olsson. Huset har Olsson själv ritat enligt den vision han fick av Dollar-Hannas lanthandel i Lars Sunds romaner.

- Jag har följt huset ända sedan de första stockarna och arbetet med att handbila och timra upp dem, säger han.

Hela filmen ”Colorado Avenue” var och är viktig för Olsson och han kunde därför inte låta bli att lämna ett bud då han via vänner i Nykarleby fick reda att staden hade planer på att sälja stockhuset.

- Om staden mot förmodan skulle erbjuda en strandtomt kan jag gott tänka mig att bygga upp huset i Nykarleby, säger Olsson.

I annat fall ligger det nära till hands att Olsson i sommar transporterar stockarna till sina marker i Ingå-Svartå-trakten.

- Jag hoppas att stenfoten också så ingår i köpet säger Olsson.

- Det blir ett bra sommarjobb säger Olsson om arbetet som väntar med att flytta stockarna.

Tid på sig har Olsson till september.

Så såg Dollar-Hannas timrade lanthandel och hem ut till en början. Under filminspelningens gång blev huset mer och mer färdigt, med rödmylla, trappräcken och entrétak. [Folkes bild publicerades i tidningen]Dollar-Hannas lanthandel finns i dag staplad under tak i ett av stadens lager. Köparen av stocktimret, Claes Olsson, har tid på sig fram till september att plocka med sig huset. Vart vet han inte än.


BRITT SUND
i Österbottens Tidning den 26 april 2011.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2011-05-08.)


Dollar-Hannas hus säljs på nytt

Publicerad 20 mars 2012 kl. 23:56. Senast ändrad 20 mars 2012 kl. 22:00

NYKARLEBY. I fjol sålde Nykarleby stad Dollar-Hannas handelsbod till filmmakaren Claes Olsson. Men Olsson hämtade aldrig ut eller betalade för det nedmonterade timmerhuset. Därför säljs huset en gång till.

Olsson regisserade filmen ”Colorado Avenue” för vilken staden lät tillverka timmerhuset till Dollar-Hannas handelsbod. Då filmen var klar monterades huset ner och lagrades upp under tak i ett av stadens lager.

Det var i fjol som stadsstyrelsen beslöt bjuda ut timmerhuset till försäljning. Det högsta budet, eller 15.000 euro, lämnades in av Olsson. Då Olsson backat köpet beslöt stadsstyrelsen i måndags att göra ett andra försök att bli kvitt Dollar-Hannas handelsbod.

Britt Sund, Österbottens Tidnings webbupplaga.
(Inf. 2012-03-22.)

Österbottens Tidning den 30 mars 2012.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2012-03-30.)

 


Dollar-Hannas handelsbod såldes en andra gång

NYKARLEBY. För andra gången på lika många år sålde stadsstyrelsen i onsdags Dollar-Hannas handelsbod, eller det stockhus som staden bjöd på då filmen ”Colorado Avenue” spelades in i Nykarleby.
     Det var filmens regissör, Claes Olsson, som köpte huset första gången. I mars i år meddelade dock Olsson att han inte längre är intresserad av huset.
     Stockhuset som ligger nermonterat i ett av stadens förråd hade utannonserats på nytt till försäljning mot anbud. Sju anbud räknade stadsstyrelsen in denna gång.
     Det högsta anbudet, eller 15 000 euro, hade Mikael Granlund från Nykarleby. Granlund ställde som villkor att stockbyggnaden på drygt 100 kvadratmeter beviljas bygglov på den strandtomt med byggrätt som Granlund besitter i Vexala.
     Något sådant bygglov kunde stadsstyrelsen inte utfärda.
     – Det är en skild process. Att bygga upp stockhuset på en strandtomt kräver ett undantagslov, säger Gösta Willman.
     Granlund kommer därför att tillfrågas om han villkorslöst är beredd att betala 15 000 euro för stockhuset. Om inte går stockhuset till det nästhögsta anbudet, 8 000 euro, som lämnats av Nykarlebyborna Anna Sundstén och Rolf Sjöskog. ÖT

Österbottens Tidning den 4 maj 2012.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2012-05-06.)”Dollarhannas hus inget prejudikat”

NYKARLEBY

Stadsstyrelsen förordar undantagslov för Dollarhannas hus på Vexalastrand med motiveringen att byggnaden är kulturhistorisk värdefull.

Detta trots att huset med en bottenyta på 138 kvadratmeter överskrider byggrätten med det dubbla, eller 97 procent. Om det sex meter höga huset därtill byggs med ett övre plan är överskridningen för huvudbyggnaden ännu större.

Trots att det planerade byggprojektet överskrider byggrätten med det dubbla anser styrelsen inte det vara prejudicerande vad gäller strandplanen i övrigt i Vexala. Styrelsens förord till undantag gäller endast för Dollarhannas hus.

Tidigare har stadsstyrelsen konsekvent sagt nej till planerade stugbyggen som överskridit 80 kvadratmeter i Vexala.

Enligt stadsstyrelsen är stockhuset inte ett strandbygge i egentlig mening trots att Dollarhannas hus placeras inom den anvisade byggrutan som anges i strandplanen och en bra bit borta från strandlinjen. SIDAN 4

 


Dubbelt upp för Dollarhanna

Stadsstyrelsen förordar undantagslov för Dollarhannas hus på Vexalastrand. Motivering: Kulturhistorisk värdefull.

En enig stadsstyrelse förordar att Mikael Granlund beviljas undantag för att återuppbygga filmkulissen av Dollarhannas hus på en strandtomt vid Båthällan i Vexala.


NYKARLEBY

Detta trots att huset med en bottenyta på 138 kvadratmeter överskrider byggrätten med det dubbla, eller 97 procent. Om det sex meter höga huset därtill byggs med ett övre plan är överskridningen för huvudbyggnaden ännu större.

Enligt stadsstyrelsen är stockhuset inte ett strandbygge i egentlig mening trots att Dollarhannas hus placeras inom den anvisade byggrutan som anges i strandplanen och en bra bit borta från strandlinjen. Stadsstyrelsen gjorde på måndag en terrängsyn på området innan beslutet om att förorda bygget enhälligt fattades.

Styrelsen motiverar sitt beslut att frångå strandplanen i Vexala med det kulturhistoriska värdet som styrelsen anser ligger i filmkulissen som byggdes till filminspelningen av Colorado Avenue för sex år sedan.

Trots att det planerade byggprojektet överskrider byggrätten med det dubbla anser styrelsen inte det vara prejudicerande vad gäller strandplanen i övrigt i Vexala. Styrelsens förord till undantag gäller endast för Dollarhannas hus.

Tidigare har stadsstyrelsen konsekvent sagt nej till planerade stugbyggen som överskridit 80 kvadratmeter i Vexala.


Så såg Dollarhannas timrade lanthandel och hem ut till en början. Under filminspelningens gång blev huset mer och mer färdig, med rödmylla, trappräcken och entrétak.
FOTO: FOLKE HOLMSTRÖM NYKARLEBYVYER

 

Filmkulissen Dollarhannas hus är kulturhistoriskt värdefull. Det anser en enig stadsstyrelse i Nykarleby som därför förordar att huset får återuppbyggas på stranden i Vexala trots att byggrätten överskrids med det dubbla.
FOTO: ARKIV


Mikael Granlund lade det högsta budet, eller 15 000 euro på det nermonterade stockhuset som stadsstyrelsen sålde för några veckor sedan. Som villkor för köpet ställde Granlund att stadsstyrelsen förordar ett undantag för bygge av huset på strandtomten i Vexala – ett villkor som stadsstyrelsen nu infriat.

Det är dock miljöcentralen som avgör om Granlund beviljas undantag från bestämmelserna i strandplanen som gäller för Vexala.

Varken byggnadsinspektören eller stadsgeodeten förordade ett undantagslov i sitt utlåtande till stadsstyrelsen

Enligt tjänstemännen på byggnadskontoret är strandtomten och byggrätten som ingår i stranddetaljplanen avsett och lämpar sig endast för fritidsboende. Den massiva byggnaden som Dollarhannas hus utgör avviker enligt tjänstemannen på ett betydande sätt från vad som hittills byggts på stranden.


Ifall byggplatserna
bebyggs med avsevärt större byggnader än vad detaljplanen tillåter förorsakar detta enligt utlåtandet från byggnadskontoret ett tryck för permanent boende i området.

En del av rågrannarna som skriftligen hörts på Granlunds initiativ har inte haft något att anmärka på hans byggplaner.

Byggnadskontoret påpekar att övriga möjliga intressenter på det omfattande strandplaneområdet i Vexala inte blivit hörda.

Granlund har i sin ansökan om undantagslov på den 3,54 hektar stora strandtomten motiverat att området ska döpas till Colorado Avenue. Huvudbyggnaden ska i fortsättningen också heta Dollarhannas hus och förses med en platta som berättar historien om filmen, om huset och om spritsmugglingen på området mellan Båthällan och Laxö i Vexala under förbudstiden Övriga byggnader på tomten skall likaså byggas i samma stil som Dollarhannas hus.

 

Strandplanen i Vexala

  • Byggnadsplats med planbeteckningen RA betyder ett kvartersområde för fritidsbostäder i en våning med sovloft.

  • Enligt strandplanen får en huvudbyggnad vara högst 70 kvadratmeter våningsplanyta, gäststuga högst 20 och bastu högst 15 kvadratmeter och ekonomibyggnad högst 25 kvadratmeter.

  • Byggnadsplatsens totala byggrätt är 130 kvadratmeter.

  • Undantagslov har beviljats för 80 kvadratmeter huvudbyggnad i Vexala, vilket är rådande byggordning på övriga stränder i Nykarleby.

BRITT SUND

Österbottens Tidning den 23 maj 2012.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2012-05-23.)

*     *     *

Filmkuliss får byggas på Vexalastrand

NTM-centralens motivering: Bygget skapar identitet och ökar områdets kulturhistoriska värde. Dollar-Hannas hus är dubbelt så stort som andra fritidshus i Vexala.

Dollar-Hannas hus får, trots att det är dubbelt så stort som andra fritidshus i Vexala, byggas på Mikael Granlunds strandtomt i Vexala.


NYKARLEBY

Närings, trafik- och miljöcentralen, NTM-centralen, har beviljat Granlund undantagslov för att på sin strandtomt bygga upp filmkulissen av Dollar-Hannas hus från filminspelningen av ”Colorado Avenue”.

Stockhuset som monterades ner efter avslutad filminspelning för sex år sedan såldes av Nykarleby stad till Mikael Granlund som med 15 000 euro lade det högsta budet på stockhuset i våras. Stadsstyrelsen förordade också Granlunds ansökan om undantag med filmkulissens kulturhistoriska värde som motivering.

Byggandet skapar enligt NTM-centralen identitet och ökar områdets kulturhistoriska värde eftersom byggnaden kommer att representera historia om filmkultur som har skrivits och spelats i svenskspråkiga Österbotten.

Dollar-Hannas hus har med endast en våning en våningsyta på 138 kvadratmeter, vilket gör att byggrätten för huvudbyggnad överskrids med 97 procent.

Den totala byggrätten är enligt strandplanen i Vexala 130 kvadratmeter. Sedan tidigare finns på tomten en jaktstuga/förråd på nio kvadratmeter och en bastu/gäststuga på 30 kvadratmeter. Med Dollar-Hannas stockbyggnad överskrids den totala byggätten med 37 procent, eller 178 kvadratmeter i stället för 130 kvadratmeter.


Strandplanen i Vexala
> Byggnadsplats med planbeteckningen RA betyder ett kvartersområde för fritidsbostäder i en våning med sovloft.
> Enligt strandplanen i Vexala får en huvudbyggnad vara högst 70 kvadratmeter våningsplanyta, gäststuga högst 20, bastu högst 15 kvadratmeter och ekonomibyggnad högst 25 kvadratmeter.
> l Byggnadsplatsens totala byggrätt i Vexala är 130 kvadratmeter.
> Undantagslov har tidigare beviljats för 80 kvadratmeter huvudbyggnad i Vexala, vilket är rådande byggordning på övriga stränder i Nykarleby.


Eftersom Dollar-Hannas hus byggs med endast en våning kommer den totala byggrätten enligt NTM-centralen inte att öka så rejält att ansökan inte kan godkännas. Tack vare landskapsbilden på stranden kommer det stora huset inte heller att behärska omgivningen så mycket, motiverar NTM-centralen.

NTM-centralen anser att byggandet av Dollar-Hannas hus inte har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra skadliga konsekvenser för området.

Likaså kommer byggandet inte att medföra olägenheter för planläggning eller för annan reglering av bosättningen på Vexalastranden.

Undantagslovet för Dollar-Hannas hus är i kraft i två år. Bygglovet bör därför sökas inom denna tid.

Britt Sund, Österbottens Tidning den 10 oktober 2012.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2012-10-11.)

*     *     *

Och så här såg webbvarianten ut:

Filmkuliss får byggas på Vexalastrand

Så här såg Dollar-Hannas timrade lanthandel och hem ut till en början. Under filminspelningens gång blev huset mer och mer färdigt, med rödmylla, trappräcken och entrétak. Foto: Arkiv

Publicerad 9 oktober 2012 kl. 22:45. Senast ändrad 9 oktober 2012 kl. 22:46

NYKARLEBY. Dollar-Hannas hus får byggas på Mikael Granlunds strandtomt i Vexala. Detta trots att det är dubbelt så stort som andra fritidshus i Vexala.

Närings, trafik- och miljöcentralen, NTM-centralen, har beviljat Granlund undantagslov för att på sin strandtomt bygga upp filmkulissen av Dollar-Hannas hus från filminspelningen av Colorado Avenue.

Stockhuset som monterades ner efter avslutad filminspelning för sex år sedan såldes av Nykarleby stad till Mikael Granlund som med 15.000 euro lade det högsta budet på stockhuset i våras. Stadsstyrelsen förordade också Granlunds ansökan om undantag med filmkulissens kulturhistoriska värde som motivering.

Byggandet skapar enligt NTM-centralen identitet och ökar områdets kulturhistoriska värde eftersom byggnaden kommer att representera historia om filmkultur som har skrivits och spelats i svenskspråkiga Österbotten.

Britt Sund, Österbottens Tidning webbupplagan den 9 oktober 2012.
(Inf. 2012-10-11.)Läs mer:
Böckerna som ingår i Lars Sunds Colorado Avenue-trilogi.
Även vid bland annat Rijfas i Socklot gjordes filminspelningar.
Filmen hade världspremiär i Nykarleby och TV-serien hade världspremiär i Kulturhuset Scala måndagen den 18 augusti 2008 klockan 19.30.
Den 4, 11 och 18 december 2009 visades TV-serien i timslånga avsnitt i Sveriges TV 2:

Del 1: Hanna. Familjen Östman hamnar i svårigheter när fadern drunknar, och mor och dotter tvingas lämna hemmet på Rödskäret. Hanna växer upp som piga på Smeds gård i Siklax, men sparar tillräckligt med pengar för att kunna resa till USA vid 18 års ålder. Hon återvänder tio år senare med amerikabördige sonen Otto och kapital nog att starta upp en lanthandel. ”Dollar-Hanna” möts med misstänksamhet i bygden, men framgången är snart ett faktum.
      I rollerna: Birthe Wingren, Nicke Lignell, André Wickström, Ylva Ekblad, Peter Kanerva m.fl.

Del 2: Otto. Siklax sörjer bygdens fallna i slaget om Tammerfors, däribland Johannes son Erik. Otto gör mycket goda affärer som spritsmugglare, och gäckar ständigt lagens långa arm i skepnad av den nitiske länsdetektiven Hoxell. Hannas framgångar resulterar i en inbjudan till handelskammarens middag.

Del 3. Ida och Gustaf. Otto beskylls för barndomskamraten Johans död och är på flykt undan rättvisan. Anna föder Ottos son och en döende Johannes ger Hanna råd inför framtiden. Kommunistskräcken håller alltjämt sitt grepp över


*     *     *


Inte oväntat att det finns kopplingar till Telluride:

I Amerika avliden; Den 12 nov. avled genom en olyckshändelse i Telluride, Colo, Anders Alfred Söderman, född i Kovjoki den 6 dec. 1900.

Österbottniska Posten, 03.01.1925, nr. 1, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-03-27.)


Läs mer:
Fler artiklar ur Österbottens Tidning.
(Inf. 2006-08-16, rev. 2021-01-06 .)