Evakuerade från Kemijärvi


Bakgrundsfakta till evakueringen.

Avskrifter av register i Vasa landsarkiv över de evakuerade från Kemijärvi, som placerades i Nykarleby.

 
Rytilahti Aleksi 
Halonen Eino
Pöyhä Matti
Jounila Niilo
Karppinen Jenny
Talvensaari Ale
Sarivaara Akseli
Kenttäkumpu Matti
Saviluoto Yrjö
Kantola Fredrik
Pauna Vilho
Kontio Väinö
Kantola Hannes
Ojanperä Yrjö
Lampela Olli Aug.
Kujala Matti
Moilanen
Karppinen Samuli
Perunka Liisa
Niemelä Heikki
Autioniemi Kalle
Autioniemi Anselmi
Jääskeläinen Heikki
Jankkila Kaisa
Kopanen Impi
Kumpula Eino
Kokko Liisa
Pekkala Aleksi
Honkamaa Väinö
Nättinen Jaakko
Kontio Elvira
Pauna Ilmari
Lampela Aapi
Talvensaari Matti
Heikkinen Otto
Jankkila Aapo
Sirviö Juho Viljami
Sirviö Kalle Pekka
Lampela Väinö
Kaipio Eino
Karppinen Kalle
Lampela Uuno
Pyykkönen Aino
Suopanki K.
Jounila Lauri
Kujala Eino
Kaipio Gabriel
Heikkinen Aarne Armas
Karppinen Oskari
Kunnari Eino
Heikkinen Eino
Leinonen Vilho
Jounila Juho
Autioniemi Tilma Johanna
Honkanen Aino*        *        *


Vårdledaren i Purmo den 7 nov 1944 Nr.o 18

Förteckning över kreatur och evakuerade från Kemijärvi som i enlighet med länsstyrelsens beslut 31.10.-44 skall överföras från Purmo till Nykarleby lk
 

Evakuerades namn

Personer
M= män
K= kvinnor
B= barn

Kreatur
H=häst
K=kor
Kv=Kvigor

 

Matlagets huvudman

M

K

B

S:a

H

K

K

   

Kantola Simon Fr.

1

3

  4

1

3

 

Hulda Olin

Forsby

Pöyliö Erkki Juho

2

2

  4

1

1

1

Sofia Nyqvist

 

Sirviö Juho Vijami

2

1

4

7

1

2

 

Verner Hagman

Forsby

Lampela Alpi Mikko

1

2

3

6(4)

1

5

1

Gyllenberg

 

Jounila Lempi

1

1

3

4(6)

1

2

 

Brunell

Ytterjeppo

Kujala Matti Alpi

2

1

  3

  3

 

Mats Björklund

Ytterjeppo

Kostamovaara Aili

  1

4

5(3)

1

6

 

Ivar Nordling/Liljedahl

Kovjoki

Pyykkönen Aino S./
Hautaniemi Leander

     

4

  2

 

Adolf Vesterlund

Markby

Honkanen Aino M.

  1

  1

  1

1

Joh. Heselius

 

Sirviö Aili

  1

1

2

  1

2

Erik Nyman

 

Halonen Matti

1

2

2

5

  1

 

Gleisner

Soklot

Pauna Vilho

2

1

3

6

1

4

 

Ida Blomqvist

Ytterjeppo

Suopanki Kalle

1

1

  2

1

2

1

J. Nylund

 

Jankkila Aapo

2

5

  7

1

4

 

Teodor Englund

Markby

Kumpula Eino

1

1

3

5

  2

 

Nymans gård

Frill

Korpela Marja

  2

3

5

1

1

 

Joel Renvaktar

 

Heikkinen Otto

1

1

5

7

  2

 

Renkonen

Forsbacka

Kivelä Kerttu

  1

1

2

     

John Vik

 

Jounila Kajsa

1

2

  3

  5

 

Handelslagets gård, korna till prostgården

 

Savilahti Saimi

1

1

1

3

  2

 

Mats Sundell

 

Kenttäkumpu Matti

1

3

1

5

1

5

1

Karl Lassander (Vesterlunds fähus)

 

Rytilahti Aleksi

1

3

3

7

1

3

 

B. Sarelin

Forsby

Heikkinen Katri+Aarne

  1

2

3

  2

 

Leo Backman

Markby

Jääskeläinen Heikki

3

3

1

7

1

4

 

Woldemar Backman

Juthbacka

Martikainen Aino

  1

3

4

  1

1

August. Bonäs

Bonäs

Talvensaari Matti

3

3

2

8

1

4

 

August. Häger

Sorvist

Honkanen Valpu

  1

5

6

  2

 

V. Nyström

Kovjoki

Kantola Lyydi

  1

7

8

  1

 

Elna Levlin

 

Pekkala Aleksanteri

1

1

3

5

  2

 

Sofia Fellman

 

Lampela Tatja

3

1

7

10

1

3

7

Sandra Litens

 

Sarivaara Akseli

1

3

6

10

1

5

 

Juslin (Lillollas fähus)

 

Jankkila Vilma

1

2

1

4

1

1

 

Mäenpää

 

Kokko Heikki

1

1

5

7

1

2

 

Sanna Bonäs

 

Kaakurivaara Aili

  1

2

3

  2

 

Maria Henriksson (Högväg)

 

Kaakurivaara Aapo

1

2

1

4

1

2

 

Evald Sigfrids

 

Kunnari Eero

2

1

5

8

1

2

 

Rank

Högbacka

Helistekangas Matti

1

2

3

6

1

4

 

?  V. Enström

 

Harju Tyyne

  1

4

5

1

2

 

Anders Stenfors

 

Talvensaari Aleksanteri

1

3

4

8

1

4

 

Haralds såg

 

Sirviö Kalle Pekka

2

1

3

6

  1

 

Aug.Cederholm?

 

Moilainen Kalle Aug.

2

1

6

9

  3

1

Prästgården

 

Ojanperä Juho Jaakko

2

2

2

6

1

2

 

Sanna Bonäs

 

Karppinen Samuli

1

4

2

7

  3

1

Nyk. Handelslags gård (Helmi Nylund)

 

Autioniemi Simon Kalle

2

1

4

7

2

8

 

Jakob Strandén

 

Karppinen Matti

      5

1

   

Hilma Backlund

 

Karppinen Vieno

      5

  2

 

Brunells

 

Kaippio Eino

      6

  3

 

T: Ahlnäs

 


Vårdledaren för de evakuerade   Birger Selros


*        *        *


Farmors mor ”Saaren Kaija”.

Kaisu Valborg Jankkila  (Talvensaari) f. 1861 Kemijärvi d. 1945 Nykarleby. Kaisu eller ”Saaren Kaija” skötte på ett föredömligt sätt om värdinneskapet vid begravningar och läslag (kinkerit*). Kaija verkade även som ”paarmuska” eller med andra ord barnmorska, hon ställde också krav på tillräckligt lång barnsängstid för alla mammor. Själv lär Kaija inte ha hunnit vila någon längre tid mellan sina 12 egna födslar. Flera av de evakuerade i Nykarleby är barn, barnbarn eller barnbarnsbarn till ”Saaren Kaija”.

Fritt översatt från finskan.
*kinkerit kommer från fornsvenskans gengiärdh eller gingerd.


*        *        *Min farmor Liisa Jääskeläinen född Jankkila framför Juthbacka herrgård. Fotot är taget som avskedsbild.


*        *        *

 


Syskonen Jääskeläinen på trappan vid Juthbacka herrgård.*        *        *Juthbacka en vårvinterdag.


Kirsti Jääskeläinen tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Vinter- och fortsättningskriget.
(Inf. 2010-02-28, rev. 2010-02-28 .)