Galleri Viktor

Normalskolans f.d. vaktmästarbostad från 1911 med tillbyggnaden mot Kyrkogatan från 1926. Den siste vaktmästaren-eldaren som bodde i huset var Oskar Kronqvist som flyttade ut i början på åttiotalet. Normalskolan till vänster. Notera att Stadsbrunnen finns kvar på sin gamla plats till höger. Den flyttades till kyrkotomten 1990. I mitten på sjuttiotalet uppsattes ett gallerstängsel vilket mellan 1986 och 1988 ersattes av trästaketet som finns i dag. Galleri Viktor grundat 1988 fick sitt namn till minne av skulptören Viktor Malmberg. I ett senare skede sattes staket upp runt hela tomten och området kameraövervakades.

Nu 2018 finns Rådhusgalleriet i gamla Rådhuset och sommartid fungerar Tullmagasinet som galleri. Även vid fotoateljé Bildström finns galleri.Galleri Viktor från nordväst på ett vernissagekort för Mona Udds utställning.
Teckning: Ingmar Knif (1988), som på den tiden var rektor för konstskolan.


*     *     *”Kyrkog. 3 20.3.86” Laverad tuschteckning av Peter Bergström. Förstoring.

Pensars gård i bakgrunden. Gallerstaketet i högerkant hjälpte till med datering av när det ersattes med ett trästaket.
(Inf. 2020-02-04.)


Läs mer:
Detaljförstoring.
Vaktmästarbostaden från klockstapeln.
Vindsfynd.
Nykarleby i konsten.
Galleri Viktor-artiklar.
(Rev. 2023-03-19 .)