Historik över Granholmen

[Karta.]


Storrummet i stock flyttat från Hummelskär i början på 1900. Tidigare Segelsällskapet Ägirs. Före det flyttat nångång i slutet på 1880- eller 1890-talet från Vexala till Hummelskär.

Stugan köptes av lektor Nylund, lektor Wichmann ”Gånge Rolf”, häradshövding Taucher, bankdirektör Lönneström och Mennander.

Flyttades av Anders, Hjalmar och Mikael Mårtens till Granholmen 1904. De byggde upp den, Anders murade spisen.Långsidan då.
Förstoring.


Nu blev det herrarnas ”Fridhem”, enligt sägen damförbjudet till 1912 eller 1913. När Nykarleby-banken gick omkull och Lönneström sköt sig såldes stugan åt professor Woldemar Backman, då läkare i Jakobstad på Malmska.

Vid oroligheterna 1913–1914 lastades en skuta med sågad panel som skulle skeppas till Sverige, men den kom inte iväg på grund av kriget. Doktor Backman köpte allt virket, som skeppades till Hummelskär. Då började en ny tid.  Anders, med hjälp av Hjalmar och Mikael byggde upp bastun med ritningar från Holland, samt kök och vind samt uthus med rum för tjänstefolk, pig- och drängrum samt iskällare. På vinden två rum, ett för Elisabet och ett för professorn samt balkong ovanpå köket för solbad. Rosa Mårtens kokade åt professorns en månad somrarna 1916 och 1917.Gaveln då.
Förstoring.


År 1918 flyttade Backmans med skuta från Jakobstad till Vasa. En del av möblerna blev lämnade på Granholmen, men Rosa följde med skutan till Vasa och hjälpte professorns med flyttningen. Rosa reste med tåg till Kovjoki; första gången med tåg. Hennes fästman Hannes mötte henne i Kovjoki med velociped, och hon satt på ramen till stan. De var förlovade då.

Professorns somrar fortsatte på Granholmen till 1922. Då sålde professorns till Lingonblad och beboddes av hans dotter och hennes familj Elsa och Gustav von Essen och deras 4 flickor till 1937. Då såldes Granholmen till Elin och Hugo Solvin, delvis bebodd av dem eller uthyrd. Efter deras död sålde dottern Gladys Solvin stället till Greta och Sven Lillbroända 1955. Numera innehas stället av Harald och Anne Mårtens.Långsidan med en ny veranda nu.
Dörren fanns tidigare på andra sidan villan.

Förstoring.
Foto: Anne Mårtens, augusti 2013.Gaveln nu.
Förstoring.
Foto: Anne Mårtens, augusti 2013.Anne Mårtens tillhandahöll med kommentaren:

Texten är från början skriven av Greta Lillbroända (dotter till Rosa Mårtens), men jag har förtydligat namnen lite.


Läs mer:
Karta.
Skärgården i kapitlet Fakta.
(Inf. 2013-09-01, rev. 2024-05-23 .)