Böcker och bokhandelsmaterial
inköpt av
Carl Grundfeldt 1863—1870.

 

Från Wasenius & Co
Helsingfors

1863 juni—

Necanders samlade arbeten 1—3
Zimmerman: Jordens länder
Bäckström: Europas staters historia 1—2
Albacaulay: Englands historia 1—10
Topelius: Dikter inb.
Dahl: Intresseräkning
Akeander: Upplysningar IV
Björksten: Kursberäkning
Nordvall: Modersmålet
Kypke: Kroniska sjukdomar
Aftnar i hemmet I
Tal vid skålar
Förändringar angående fartygsbefäl
Seglationsordning
Backman: Juridisk handbok
Holmber: Tabeller 1, 2
Gilbart: Bankväsendet
Celami: Religiösa rörelser
ABC kort
Wexelblanketter
Från Danielson & Comp. Bokhandel.
Vasa

Dec. 1867

Geografi
Tusch
Schödler: Fysik
Föreskrift
Rättstafningslära
1 bok konceptpapper
Schödler: kemi
Finlands karta


1868

Engelsk grammatik
Vivolen: Aritmetik
3 ark Vitpapper
1 st. Ritbok
Schödler: Mineralogi
Lindskog: Problemer
Lindberg: Biblisk historia
Keyser: Laborationsöfningar
Barlin: Kemi
Själfförsörjning
Kateches
ABC bok


1869

Couverts
Föreskrift
½ bok Postpapper
1 Conceptpapper
1 Almanack
2 ark Karduspapper
Lyth: Tyska språket
4 ark Karduspapper
Lack
½ bok Postpapper
Barlin: Kemisk analys
Lilius: Bokföring
1 Kateches
4 ark Karduspapper
Lustfyrverkerier
Couverts
Lack
Svensk—Tysk Parlör
Kastman: Bilder ur historien
Pharmacopoca Fennica
Alcenius, Kärlväxter
Isotalo & Rannanjärvi
Nyström: Handbok
Kastman & Br: Historiska Berättelser
Skrifter
Stilbok
Bläck
Jernvägsspel
½ bok Postpapper

 Från Wasenius & Co.
Helsingfors

1870

Arndts: Sanna Kristendom inb.
Becks Kristliga tal, inb.
Bernstein,: Natural boksamling II och III
Berättelser I
Braun: Läkarbok
Fresenius: Kommunionsbok, inb.
Freytag: Debet och Kredit 1—3
Från Saimens och Päijänne stränder
Johnson: Att lefva på allvar
Kempis: Christi efterföljelse
Tre utvalda skrifter
Knigge: Umgänge med menniskor
Luthardt & Apologet. Föredrag
Mankell: Anteckningar I
Hannelin: Trons artiklar
När och Fjärran, inb.
Hartén: Ruropa
Pilgrimen, Barnens Gudstjänst I, II
        ”      , Hvarenda dag
Racken: Flickors uppfostran
Robertson: Predikningar I—III
Rogers: Skuggor och irrsken
Roos: Korsets skola
Simon: Pligten
Sinclair: Förståndets utveckling
    ”      , Själslifvets utveckling
Stove: Små Räfvar
Strömer: Resa på Kontinenten.
1 ris Conseptpapper No 2
   ”   Postpapper 105
1 Bundt Brefkuvert
1 Kontobok långfolio
6 dussin Stålpennor


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Att kasta en blick på bokhyllan hos folk kan ge en del upplysningar om personen, ägaren till böckerna. Räkningarna till Carl Grundfeldt avslöjar, att större delen av det inköpta materialet var avsett för honom själv, något även för hans barn. Däremot verkar litteratur för hans hustru inte ha beställts via dessa bokhandlare i Vasa eller Helsingfors. Kanske hon skötte sina inköp själv eller köpte i de lokala boklådorna. För Carls del ser man nyttig litteratur för hans verksamhet som redare och affärsman, men även en på fallande religiös andel av litteratur, veterligen för honom själv, men kan även ha varit inköpt för delad användning med hustrun Pauline.

I alla fall framstår det Grundfeldska hemmet som påtagligt intellektuellt, vilket verkar ha varit fallet med flera av borgarhemmen i Nykarleby.

Vid de Grundfeldska auktionerna skingrades Grundfeldts boksamling av ett tusental volymer. Endel av dessa blev dock kvar i Nykarleby hos enskilda auktionsbesökare och kan ännu påträffas på lopptorg, försedda med Carls kännspaka namnteckning.


Läs mer:
Carl Grundfeldt av Eik Birck.
(Inf. 2006-05-02, rev. 2012-12-06 .)