Vackre Oscar pappa vid 13

Den kungliga sidolinjen som föder upp minkar i Österbotten härstammar mycket riktigt från ätten Bernadotte, men inte från le grandpapa Jean Baptiste utan från sonen Joseph François Oscar, Oscar, sedermera konung Oscar, skriver Göran Berglund från Vasa.

Så här skall det vara, skriver han: Karl-Johan Forsberg, född i Uppsala den 22 juli 1812. Modern Katharina Forsberg, tvätterska vid Karlbergs krigsskola, senare gift med en vaktmästare därstädes. Fadern Joseph François Oscar, son till Karl XIV Johan. Oscar gick på Karlberg 1811 och utnämndes till överstelöjtnant 1812. Oscar var bara 13 år när han blev far första gången, men enligt hävderna var han tidigt utvecklad och rakade sig två gånger i veckan vid 11 år.

Tvätterskan Katharina var en vacker flicka, och när Oscar fick ögonen på henne ordnade han ett sammanträffande via en hovlakej. Oscar sade inte vem han var. Han pratade franska. Den lille Karl-Johan som blev resultatet fick ingen kungatron, men däremot en skomakarpall.

Unge Oscar hade många amorösa äventyr och fyra uä-barn [utomäktenskapliga] finns antecknade. Nr 1 var Karl-Johan Forsberg, Nr 2 var en flicka som föddes 1820 och fick namnet Oscara. Hennes mor var grevinnan Jacquette Löwenhielm, född Gyldenstolpe. Nr 3 och 4 var sönerna Max och Hjalmar (prinsar av Lappland) födda 1839 och 1840 av skådespelerskan Emilie Högqvist, som själv var född 1812 och dog i lungsot i Turin 1846.

Alla mammorna var stora skönheter, försäkrar Göran Berglund, som räknar upp en aln källskrifter. Även Oscar hade ett tilltalande yttre med bruna ögon och rödaktiga lockar. Han var ganska kort till växten men använde höga klackar.


Hufvudstadsbladet den 30 januari 1974.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Mer om Karl Johan Forsberg.
Fler artiklar ur tidningen.