En herrklubb i Nykarleby

Konsul Carl Nylund berättar:


     »En sådan klubb fanns redan före branden, och efter den i rådman Swahns gård vid »Lillgatan», som hade skonats af elden, men sedan vid gaturegleringen måste rifvas.
     Sedan hölls klubben i Carl Nylunds nyss uppförda finnstuga, som var 7 x 12 alnar stor. Fru Wahlström, som bakade i bagarstugan, höll traktering åt herrarna. Det var omkr. 10 stadsherrar (icke de »väckta», Sundström, Sandström och Collander), som samlades där 1 gång i veckan att prata, röka, dricka shoddy och få sig en »wist».
     Där gick ju i allmänhet fredligt till, men engång blef det gräl — det var efter branden i Swahnska gården. — August Lybeck, som var stark, då han blef ond, kastade kapten Kerrman ut genom fönstret. — Rådman J. A. Lybeck, som förut deltagit, blef efter sin svåra sjukdom borta från klubben. — Kanske ock Jogun Sjöberg (kom troligen till Nykarleby efter Vasa brand).


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren: ”Kanhända är denna lilla beskrivning den enda nedtecknade av Carl Nylund!”


Läs mer:
En efterföljare: Svenska Klubben.
Fler föreningshistoriker.
(Inf. 2007-05-16, rev. 2008-01-30.)