Byst av ??
[?]
     
 
H
ALUAMME TÄTEN KIINNITTÄÄ HUOMIONNE PERUSTAMAAMME LIIKEYRITYKSEEN, JONKA TOI-
MINNAN TOIVOMME KIINNOSTAVAN TEITÄ.  TARKOITUKSEMME ON ALENTAA KUVANVEISTÄJIEN KOR-
KEITA PRONSSIVALUKUSTANNUKSIA, MUTTA SILTI KILPAILLA VALIMOIDEN KANSSA TYÖN LAADUSSA.
     GALVANOPLASTIIKKA ON MENETELMÄ, JOLLA VOIDAAN PÄÄLLYSTÄÄ METALLINEN TAI EI-META
LLINEN ESINE, ESIM. KIPSI- TAI TERRAKOTTAVEISTOS, GALVAANISESTI TASAISELLA KUPARIKERROKSELLA,
JOKA TARKASTI NOUDATTAA MUOVAILTUA PINTAA. SE MUODOSTAA TÄYSIN YHTENÄISEN JA KÄSIT-
TELYKELPOISEN METALLIPINNAN, JOKA LIITTYY KIPSIIN KIINTEÄKSI KOKONAISUUDEKSI JA ON LUON-
TEELTAAN TÄYSIN VERRATTAVISSA TAVALLISEEN HYVIN TEHTYYN PRONSSI-VALOKSEEN. SITÄPAITSI
SE PATINOITUU ERITTÄIN KAUNIISTI. PYYNNÖSTÄ SUORITAMME AMMATTITAIDOLLA MYÖSKIN PATI-
NOIMISEN ASIAKKAAN MAHDOLLI-SESTI HALUAMAAN VÄRIIN.
     OTAMME MYÖS KIPSIKOPIOITA MALLIKAPPALEISTA JA KÄSITTELEMME NE EDELLÄ MAINITULLA TA-
VALLA.

 

 

 

 


HINTAESIMERKKEJÄ:

PIENI SEISOVA FIGUURI, KORKEUS 30 CM ..............................................................

4.000:—
YLLÄOLEVAT MUOTOKUVAT, KORKEU5 40—50 CM ..............................................6.500—7.500:—
KUSTANNUKSET NOUSEVAT PATINOITAESSA 500—1.000:— MARKALLA SAMOINKUIN KIPSIKOPI-
OITA OTETTAESSA ESINEEN MUODOSTA RIIPPUEN. LIIKEVAIHTOVEROA El OLE.     GALVANOPLASTIIKKA ON TEHOKAS JA HALPA KEINO TEHDÄ VANHAT JA UUDET KIPSIESINEET
     ANTIIKIN JALOSSA METALLISSA KESTÄVIKSI AJAN HAMMASTA VASTAAN.
VOIMME VIITATA MITÄ PARHAISIIN SUOSITUKSIIN.


l M l T O R

 

 
METALLITAIDE
 
UUSIKAARLEPYY, PUH. 167
 


K. Å. ÅSTRÖM
 
 
 


Mer ur Åströms produktionKarl-Åke Åström i arbete.
En lo.Möylynmiehet.
Enligt Suomen Kuvataiteijlijats webbplats finns det en Kauko Ensio Seppänen, född 7.9.1924 i Kemi som 1957 för Kemin työväenyhdistys gjorde reliefen "Möylynmiehet". På skeppets stäv står Grafton. Tavlan uppställd på gårdsplanen vid Lybecksgatan 5. Holger Haglund köpte gården av Åström.


Helena Haglund tillhandahöll via Stig Haglund.


Läs mer:
I Affärslivet från 1930-talet till vår tid av Erik Birck står: "Bland nya företag märktes ... K.Å. Åströms galvanoplastiska metallindustri Imitor (1954)". Karl-Åke Åström blev sedermera tandtekniker i Mariehamn.
Galvanoplastik i Nordisk familjebok.
Karl-Åkes bidrag.
(Inf. 2006-09-27, rev. 2007-04-15.)