En hel del uppgifter saknas och vissa kan vara felaktiga. Hör gärna av dig om du har något att tillägga eller dra ifrån!

Och som bekant noterar man nästan alltid i artiklar om något man känner bra till, större och mindre fel. Förmodligen är artiklarna här inget undantag.


Företagen
på Kampen

Innehåll

Allmänt
Några milstolpar
 
Företagen gatuvis
Fabriksgatan
Frillmossavägen
Jakobstadsvägen
Kovjokivägen
Kvarnvägen
Pälsvägen
Sandvägen
Åminnevägen
 
Företagen branschvis
Hallarnas tillkomst kronologiskt
Nykarleby stads företagarpris
Allmänna artiklar om Kampen
Kampen i Österbottniska Posten
Bränder

 


Allmänt

Kampen avsåg ursprungligen fälten och odlingarna på ”slättlandet” öster om staden, men nu är det inte så mycket odlingar längre. När jag regnsommaren 2016 cyklade längs Kvarnvägen, slog det mig att det har hänt väldigt mycket sen slutet av 1960-talet när jag har mina första minnen av området. Då fanns endast Gjuteri/Valimo R Ström och järnvägsstationen vid Kvarnvägen och den slutade vid Grev Tottgatan. Där vidtog en dammig kärrväg som ledde till Jakobstadsvägen och längs vilken pappa och jag vackra sommarkvällar brukade köra med den från Sundby lånade hästen Jeppe. Vid vägändan fanns Lindskogs snickeri, Heselius kvarn och B. Blomqvists Cykelaffär. Vid Frillmossavägens början fanns Bröderna Sundqvists hönshus. På västra sidan av Jakobstadsvägen fanns Prevex, Karlon och Nyko Frys som sista utpost i norr. Vid Kvarnvägens södra ände fanns Jakobstads Byggnadstjänst, Nykarleby Såg och snickeri och Nykarleby Båtbyggeri.

Tänkte att det var läge att göra en dokumentation, så jag fotograferade byggnaderna i området. I samband med det utökade jag så att dokumentationen skulle gälla alla företag på det utvidgade industriområdet.Södra Kampen från nordväst. Från vänsterkant: Järnvägsstationens lilla dressinskjul, Ströms gjuteri bortom det nybyggda vattentornet, snett bakom det Westerlunds såg byggd av Armas Mäenpää och Jakobstads Byggnadstjänst i högerkant. Kovjokivägen går från vänster- till högerkant.
Foto: Veljekset Karhumäki, detalj ur vykort 1721, 1964. Hela vykortet. Kolorering: Peter Gullback.


En början gjordes i januari 2017, men efter det låg arbetet nere till början av november 2020, när jag fick inspiration efter att Nykarleby Båtvarv och dess efterföljare färdigställts.

Det är en hel del fakta som behöver fås fram, så detta är ett arbete som utförs på lite längre sikt. Försvårande är att många som jag kontaktar tyvärr inte besvarar frågor. Korrigeringar och kompletteringar mottas som vanligt med stor tacksamhet.

Redovisningen är lite inkonsekvent. Ibland finns en sida för ett företag som flyttat runt och ibland finna flera företag som verkat i hallen på samma sida.

Det första som förvandlade den lantliga idyllen var järnvägsstationen som byggdes 1948–49 i samband med att man byggde den nya järnvägen. I stadsplanen som upprättades i slutet på 1940-talet fanns stora ännu icke förverkligade planer för Kampen. Senaste större nytillskotten är K-Supermarket invigt våren 2015, R&R Frostdahl Ab Oy: 2016, FoxStock 2017 samt Juro Clean och Nykarleby Padel 2021.

Sommaren 1964 var det så här lantligt där stadens lager nu finns. Hösten 1992 hade det ännu inte heller hänt så mycket.Mathesiusgatans norra ände och Grev Tottgatan med norra Kampen i överkant.
Foto: Rafael Sjöblom, 1965. Förstoring. Kolorering: Peter Gullback.

Ungefär samma vy 1973.


Enträgna Margite Enlund har jobbat hårt med att söka fram artiklar och annat material ur tidningar.

Många har bidragit med uppgifter: Elin, Karl-Erik och Tom Nylund, Jan-Otto Rasmus, Tomas Kantola, Rolf Kula, Leif Strengell, Rolf Wallendahl, Kurt Vienonen, Marianne Myllymäki, Börje Lindén, Stig ”Stickan” Andersson, Ann-Louise Dahlin, Ralf Häggblom, Ann-Len och Göran Olson, Yvonne Högholm, Jan Sundqvist, Anders och Eivor Åbro, Johan Willman, Frits Olaussen, Ann-Catrine Enlund, Robert Frostdahl, Stefan Nyman, Lena Salonen, Daniel Finell, Saija Söderlund. Kenneth Isaksson, Kenneth Frostdahl, Sixten Nyman, Maria Faherudd, Tom Fagerudd, Rickard Snellman, Jonas Andersson.

Och som vanligt är detta med årtal en vansklig vetenskap. De kan avse så många olika tidpunkter, t.ex:

 • När beslut om något tas.
 • När tillstånd fås.
 • När något sätts igång.
 • När något tas i bruk.
 • När något slutbesiktigas.
 • När något invigs.
 • När något införs i officiella register och det är en vetenskap i sig:
  • Handelsregistret.
  • Skatteförvaltningens basuppgifter.
  • Förskottsuppbördsregistret.
  • Momsskyldighet.
  • Arbetsgivarregistret.
  • ...
Några milstolpar
Kvarnvägsskylten 2016.Företagen gatuvis

 

  Förklaringar

 

  Abcd = företaget verksamt nu

 

  Abcd = tidigare verksamt företag

 

  0000 = företaget hyrde lokal

 

  * =       under arbete

 

  Udda gatunummer på västra och jämna på östra sidorna.

   

Nr

År

Gata/Företag

 

   

 

 

Kvarnvägen

1

 

AB Sunpe OY, Peter Sundfors, VVS-arbeten. 16.7.2009

 

1987? Ny-Mallen

 

   

2

2013 Ungdomslokalen Pepparkakshuset

 

2004/5 Konstskolan/staden

 

1997 Nykarleby Spåntak

 

1985? Nykarleby Bilservice

 

1962 Ströms gjuteri

 

   

 

 

Elinstallationer K. Wallin

3

1988

Nykarleby El-Affär och Reijo Hienovirta

 

 

 

4

  Kvarnvägen 4

 

 

GB-Marin

 

 

Nymar Boats AB

 

1988 MK Bygg

 

1978 AK-Glas

 

1973? Fors järn- och glas

 

   

5

2013?

Vatek Ab

2000 Tomas bilmåleri
Flyttade 2013 till Jakobstadsvägen 26.

 

   

6

  Kvarnvägen 6

 

  Lilla My

 

2002

Kvarnens Interior

 

2000 Kvarnens Interior

 

2000 Tomas bilmåleri flyttade tvärs över vägen till egen hall på Kvarnvägen 5.

 

1996 Tomas bilmåleri

 

1991 InredningsCenter Kb

 

1987 Kewentor

 

1981

Frill-Bil

 

   

7

2003 HS-Logging

 

1998/9 HSB Strandberg

 

   

8

  Obebyggd.

 

   

9

 

Johanssons Transport

 

   

10

  Kvarnvägen 10

 

199?

NY-JA IAQ Ab

 

199? Lindvalls måleri
Flyttade till Pälsvägen 4 senast 2012.

 

1984 Nykarleby Pälsningscentral

 

1979 BSB Mekan

 

197? Bröderna Sjöholm?

 

1974 Bilverkstad L. Anttila

 

   

11

1988

F:ma Rolf Kula T:mi

 

 

12

1981

Sandbergs Bageri

 

1973 Valioravinto


   

13

1988

Nykarleby Lastbils Central Ab

 

1982? Kaukokiito

 

1974 Luontaistukku, Ingmar Finne och Marja-Liisa Kennola
Flyttade 1976 till egen lokal på Kvarnvägen 16.

 

1948 Nykarleby järnvägsstation
Trafiken upphörde 1982.

 

   

14

1986 JNT:s telemast

 

   

15

1985? Ekorosk återvinningsstation

 

16

2012 Oy Pre-Print Ab
Flyttade 2017 till Jakobstadsvägen 24.

 

2007

NT Drivers AB

 

2006

NT Logistics AB

 

2000

NTA Trans AB

 

2000

NTB Trans AB

 

1998 Tremar
Köptes 2008 av Tomas Autoproduct.

 

1995 Oy Scandi Net Ab flyttade till Kvarnvägen 23.

 

1992 Oy Scandi Net Ab.

 

1987

NTC Transport

 

1976 Luontaistukku
Före i järnvägsstationen. Lades ner vid årsskiftet 1985–86.

 

   

17

2002

Svanmet, Juro Clean

 

   

18

  Ingår i 20.

 

   

19

2006

Nykoprint

 

   

20

1973

Nykarleby Kraftverk *

 

 

Kovjoki Vatten AB
Webbplats.

 

   

21

2017 Sigges Däck*

 

2011?

K.I.B. Trans Ab/Nykarlebud *
Flyttade till Conradigatan 2017.

 

1996 Markus Söderlunds bilmåleri. Upphörde 2011.

 

1990 Diamantborrning T. Fagerudd

 

   

22

  Ingår i 20.

 

   

23

2002

K. V. Blomqvist

 

 

Trawlman

 

1994

Scandi Net

 

1988 Kuusikartano

 

   

24

2016

Alko

 

2015 K-Supermarket Nykarleby

 

   

25

1973

Nykarleby kraftverks transformatorstation

 

   

27

1990 Nykarleby församling

 

1987 Karment

 

1984 Lindskogs snickeri

 

1963 Lindskogs snickeri

   

 

 

Fabriksgatan

1

1997 Botnia Marin

 

1993 Sunwind Yachts

 

1987 Sunwind

 

1972 Nykra

 

1964 Nykarleby Båtvarv

 

   

2

2014

TorAFors

 

   

5

2008 Nykarleby kraftverk Fjärrvärme

 

  Jakobe

 

1988 Krossgrus

 

1982 Nykobe

   

7

1983

Norcar Automation *

 

   

10

 

NY-JA Sotnings och fastighetsservice *

 

   

11

2022 Scandi Yachts flyttade till Oravais.

 

2008 Scandi Yachts

 

1980

Scandi Yacht

 

   

12

2002

Blomström Transport

 

1991 American Parts

 

1986 American Parts

 

1986

Daniel Envik

 

   

14

2021

Juro Clean

 

  Byggtjänst Eng

 

   

16

2011 AutoDip

 

   

18

  Helsing Transport*

 

   

20

2008

Ax-Filter

 

   

22

2012 Nykarleby Monteringstjänst

 

 

Jakobstadsvägen

24

2013 Restaurang Campen

 

2020 Pals, f.d. Pre-Print

 

2017 Pre-Print
Flyttade från Kvarnvägen 16.

 

  Hemvårdens utrymmen

 

2014 Strökeri, Ralf Ström

 

1996 Tremar
Flyttade inom fastigheten.

 

1990 Sigges Däck
Flyttade 1998 till Vexala.

 

  Studio finlandssvenska röster. Slutade 2006.

 

  Ab Malbas Oy
Värmesystem för industriugnar.

 

  Tremar

 

  JG Bilar

 

1989 Konstskolan

 

1958 Prevex *
Flyttade i etapper fr.o.m. 1973 verksamheten till nya anläggningen, som utbyggts i många etapper, på andra sidan Jakobstadsvägen, nr 31.

 

1947? Övergaards snickeri SOWO, Öivind Övergaard
Grundat 1945, fanns 1946 i Nystan.

   

26

2014 Kaspro

 

2013 Mekonomen. Upphörde 2019.

 

2010  

 

2008 FB-Marine

 

2007 Posti/Itella

 

2007 Sandqvists möbelaffär

 

2006 Fast. Ab Jakobstadsvägen 26 bildades i slutet på december och fastigheten köptes av NKL Partners.

 

1972 Abeko. Företaget lades ner våren 2007.

 

1961 Karlon

 

   

27

2002 Tavast Lektris

 

1986 Eltre

 

1948 Fors & Heselius kvarn

 

   

29

2014 CNC-design
Webbplats.

 

1984 Blomqvistst hyrde ut.

 

1954

Cykelaffär B. A. Blomqvist

 

   

31

1973 Prevex *

 

   

36

1989

Nyko

 

1964 Nyko Frys

 

1990 Feora

 

1979 Destro/Nykarleby Minkfood

 

   

39

2011

Kaiser Eur-Mark

 

1992 Eur-Mark

 

   

43

201? FoxCraft
Påbörjades 2008, togs ibruk 2009, Foxstock påbörjades -2017, togs ibruk 2018.
Webbplats.
Årets företagare 2014.

   

 

Frillmossavägen

1

2003 S-market Nykarleby

 

1992 Spar-Ostro

 

2016 Nykarleby El-affär

 

2005 Alko
Flyttade hösten 2016 til K-Supermarket.

 

2015? Posti

 

2002 Posten (Årsskiftet 2003.)

 

2005 ABC S-market (Ersatte Neste 24 automat.)

 

2019 Trygga Räkan

 

  Strökeri Fiskrökeri

 

1992 Teirbolagen, Håkan Teir-Siltanen
Silona köptes.

 

1992 Neste 24 automat

 

1990 OstroCenter

 

1980 Ostrobotnia Päls
Konkurs 1990.

 

1958 Bröderna Sundqvists hönshus

 

   

2

2016

R&R Frostdahl
Ny hall byggdes på tomten.

 

2012 Hallen brann.

 

2009? Nykarleby Monteringstjänst Ab

 

20??
Oy Pre-Print Ab
Flyttade till Kvarnvägen 16 efter branden.

 

2000 Ab PMP Invest Oy, Stefan Nyman.

 

  Pälsvägen

 

1979

Nykarleby Pälsningscentral. Konkurs 1988.

 

   

?

1966 Bröderna Sjöholm

   

 

Pälsvägen

4

 

Lindvalls Måleri Kb
Flyttade senast 2012 från Kvarnvägen 10.
Webbplats.

 

2014? Minage Ab
Grundat 2014. Beläggning och överdragning av metall. År 2020 på Torpvägen i Jakobstad.

 

2001 Ab PMP Invest Oy, Stefan Nyman

 

1996?
EK-Finland Oy, Elektroniikka Kierrätys Finland OY

 

1992
Holman Trading och Master Boats. Konkurs 1994.

 

1989? Ab Pälsvägen.

 

1986 Nykarleby Pälsningscentrals andra hall. Konkurs 1988.

   

7

2021 Padel Club Nykarleby
Webbplats.

 

 

 

 

 Kovjokivägen 

1

1960

Jakobstads Byggnadstjänst

 

 

 

 

 Arbetaregatan 

1

1979?

Westwood

 

1966 Nykarleby såg och snickeri

 

1958 Armas Mäenpääs såg

   

 

 

Sandvägen

4

1991 Nykarleby Ekopaint

 

1980 Svarvars Trävaruhandel
1999 flyttade man till södra delen av tomten och adressen ändrades till Bangatan 39.

   

 

 

Åminnevägen

2b

2014 Ingsvas bussdepå

 

  ”Kugghjulstillverkare”

 

1955 Fiskfryseri

 

   

24

1965 Farm-Frys

 

1952/53 Gunnar Willmans minkfarm, verkstad och fryseri.

 

1919 Nålö ångsågHallarnas tillkomst kronologiskt

Under samtliga decennier sedan 1940-talet har nyetablerade företag/hallar tillkommit. År avser färdigställande.
     
År Företag Adress
1919 Nålö ångsåg Åminnevägen 24
     
1947? Øivind Øvergaards snickeri SOWO Oy-Ab,
Grundat 1945, fanns 1946 i Nystan.
Jakobstadsvägen 24
1948 Fors & Heselius kvarn Jakobstadsvägen 27
     
1952/53 Gunnar Willmans minkfarm, verkstad och fryseri. Åminnevägen 24
1954

Cykelaffär B. A. Blomqvist

Jakobstadsvägen 29
1955 Fiskfryseri  
1958 Armas Mäenpääs såg Arbetaregatan 1
BrödernaSundqvists hönshus Frillmossavägen 1
     
1960

Jakobstads Byggnadstjänst Ab

Kovjokivägen 1
1961 Karlon Jakobstadsvägen 26
1962 Ströms gjuteri. Kvarnvägen 2
1963 Lindskogs snickeri Kvarnvägen 27
1964 Nykarleby Båtvarv Fabriksgatan 1
1965 Nyko Frys Jakobstadsvägen 36
Farm-Frys Åminnevägen 24
1966 Bröderna Sjöholm Frillmossavägen
Nykarleby Såg och Snickeri Arbetaregatan 1–3
     
1973 Valioravinto Kvarnvägen 12

AB Nykarleby Kraftverk

Kvarnvägen 18–22

Transformatorstation

Kvarnvägen 25
Prevex Jakobstadsvägen 31
1973? Fors järn- och glas Kvarnvägen 4
1974 Bilverkstad L. Anttila
Kvarnvägen 10
1976 Luontaistukku Kvarnvägen 16
1979

Nykarleby Pälsningscentral Ab.

Frillmossavägen 2
Destro/Nykarleby Minkfood Jakobstadsvägen 36
     
1980 Svarvars Trävaruhandel Sandvägen 4

Scandi Yachts Ab Oy

Fabriksgatan 11
Ostrobotnia Päls Frillmossavägen 1
1981

Frill-Bil

Kvarnvägen 6
1982 Nykobe Fabriksgatan 5
1983

Norcar Automation Ab

Fabriksgatan 7–9
1985? Ekorosk återvinningsstation Kvarnvägen 15
1986

Daniel Envik

Fabriksgatan 11
Nykarleby Pälsningscentra Abl Pälsvägen 4
JNT:s telemast Kvarnvägen 14
1987? Ny-Mallen Kvarnvägen 1
1988

F:ma Rolf Kula T:mi

Kvarnvägen 11
Kuusikartano Oy Kvarnvägen 23
1989 Nykarleby El-Affär Ab Oy Kvarnvägen 3
     
1990 Diamantborrning T. Fagerudd Ab Kvarnvägen 21
1991 Nykarleby Eko-paint Oy Sandvägen 4
1992

Kaiser Eur-Mark Oy Ab

Jakobstadsvägen 39
1998 Johanssons Transport AB Kvarnvägen 9
1998/9 Ab HSB Strandberg Oy Kvarnvägen 7
     
2000 Tomas bilmåleri
Kvarnvägen 5
2002

AB Svanmet OY, Juro Clean

Kvarnvägen 17
2002 NY-JA Sotnings- och fastighetsservice Ab Fabriksgatan 10
2004 Ab Helsing Transport Oy Fabriksgatan 18
2006

Nykoprint Ab

Kvarnvägen 19
2008

Oy Ax-Filter Ab

Fabriksgatan 20
     
2009 FoxCraft Ab Jakobstadsvägen 43
     
2011 AutoDip Fabriksgatan 16
2012 Nykarleby Monteringstjänst Ab Fabriksgatan 22
Byggtjänst Eng Fabriksgatan 14
2014

Ab TorAFors Oy

Fabriksgatan 2
2015 K-Supermarket Nykarleby Kvarnvägen 24
2016

R&R Frostdahl Ab Oy

Frillmossavägen 2
2018 FoxStock Ab Jakobstadsvägen 43
     
2021 Juro Clean Fabriksgatan 14 (F.d. Engs.)
Padel Club Nykarleby Pälsvägen 7Företagen branschvis

Inte alltid så lätt att kategorisera.
Bil American Parts
  AutoDip
  Bilverkstad L. Anttila
  F:ma Rolf Kula T:mi
  Frill-Bil
  Kaspro
  Markus Söderlunds bilmåleri
  Mekonomen. Upphörde 2019.
  Nykarleby Bilservice
  Sigges Däck
  Tomas bilmåleri
  TorAFors
  Tremar
 
Bygg AK-Glas
  Byggtjänst Eng
  Fors järn- och glas
  Jakobe
  Jakobstads Byggnadstjänst
  Karment
  Kuusikartano
  Lindskogs snickeri
  MK Bygg
  Nykarleby Ekopaint
  Nykarleby Spåntak
  Nykobe
  Svarvars Trävaruhandel
  Westwood
 
Båtbyggeri Botnia Marin
  FB-Marine
  GB-Marin
  Nykarleby Båtvarv
  Nykra
  Nymar Boats AB
  Scandi Yachts
  Sunwind
  Sunwind Yachts
 
El

Elinstallationer K. Wallin

  Nykarleby El-Affär Ab Oy
  Tavast Lektris
  Eltre
   
Hobby och fritid Cykelaffär B. A. Blomqvist
  Kvarnens Interior
  Ny-Mallen
  Ungdomslokalen Pepparkakshuset
  Padel Club Nykarleby
   
Kommunal Ekorosk återvinningsstation
verksamhet Kovjoki Vatten AB
  Nykarleby Kraftverk
  Nykarleby kraftverks Transformatorstation
  Nykarleby kraftverk Fjärrvärme
   
Livsmedel Alko
  Fors & Heselius kvarn
  K-Supermarket Nykarleby
  Luontaistukku
  Sandbergs Bageri
  S-market Nykarleby
  Spar-Ostro
  Strökeri Fiskrökeri
  Trygga Räkan
  Valioravinto
   
Metall Kaiser Eur-Mark
  Lindvalls måleri
  Norcar Automation
  Ströms gjuteri
  Svanmet, Juro Clean
   
Plastindustri Abeko
  Karlon
  Nykarleby Monteringstjänst
  Prevex
   
Pälsdjursnäring Bröderna Sjöholm
  BSB Mekan
  Destro/Nykarleby Minkfood
  Feora
  FoxCraft
  Nykarleby Pälsningscentral
 

Nyko

  Nyko Frys
  Ostrobotnia Päls
   
Skog HS-Logging
  HSB Strandberg
   
Transport Blomström Transport
  Daniel Envik
  Helsing Transport
  Ingsvas bussdepå
  Johanssons Transport
  Kaukokiito
  K.I.B. Trans Ab/Nykarlebud
  NTC Transport
  Nykarleby järnvägsstation
  Nykarleby Lastbils Central Ab
  R&R Frostdahl
   
Tryckeri Nykoprint
  Oy Pre-Print Ab
   
Undervisning Konstskolan/staden
   
VVS AB Sunpe OY
  Reijo Hienovirta
  Vatek Ab
   
Övrig handel ABC S-market
  InredningsCenter Kb
  Kewentor
  Sandqvists möbelaffär
   
Övrigt NY-JA Sotnings och fastighetsservice
  JNT:s telemast
  Scandi Net
  Nykarleby församling
  Ax-Filter
  CNC-design
  Posti/Itella
  OstroCenter
  EK-Finland Oy, Elektroniikka Kierrätys Finland OY

 

Nykarleby stads företagarpris

Cirka hälften av företagen har förärats Nykarleby stads företagarpris som består av ett diplom och en blomsterkvast. Företagarföreningen utser vinnare.

2022:
2021: Jesika Ab, betongelementfabrik i Jeppo
2020: Segerstams Trädgård, Socklot
2019: Oy Nykarleby El-Affär Ab 
2018: Kovjoki Mekan
2017: Wargendahl, inredningsaffär
2016: NTC Transport
2015: Jeppo Biogas [Slamson]
2014: Fox Craft
2013: Kronqvist Bolagen (Början till KB)
2012: MP Creative Metal, Jussila
2011: Svarvars Trävaruhandel
2010: Djurklinik Losvika
2009: Nykarleby Fastighetsservice, Brännan
2008: PF Engineering, metallföretag i Forsby
2007: Sundells Bageri, Jeppo
2006: Svanbäcks Bussar
2005: NykarleBud
2004: Mats och Ulla Henriksnäs, ? i Vexala
2003: Nylund Brage Ab, snickeri, senare Verdek
2002: Jeppo Potatis
2001: Scandi-Net
2000: Yngve Nysten
1999: Elektr. kierrätys/Anders Luukkonen
1998: Kaasusuunnittelu/Gasplanering T:mi/F:ma
          Kerstin och Leo Alho, Jeppo
1997: Fero Design
1996: Nykarleby Spåntak
1995: Eur-Mark
1994: Nykoprint
1992: Restaurang von Döbeln
1991: Inredningscenter
1990: Tremar


Från stadens webbplats med kompletteringar.
(Inf. 2021-01-05.)


 

Bränder

  Under årens lopp har det varit ungefär en brand per decennium.
3/12 26 Nålörssågen.
17/7 54 Transformatortorn på Kampen.
59–62 Tre stycken mer eller mindre allvarliga brandtillbud på Prevex.
9-10 61 Transformatortorn på Kampen.
72? Blixtnedslag i Erik Ahlströms grishus
10/3 75 Jakobstads Byggnadstjänst.
1/4 81 Nykra.
1/4 89 Farm Frys’ verkstad.
15/6 98 Spånsilo vid Westwood.
9/2 99 Panncentralen vid Nyko Frys.
14/9 05 Takbrand vid Westwood
16/6 15 Nykos mjöllager.
10/9 22 Botnia Marin


Läs mer:
Bränder.
(Inf. 2021-03-26.)Läs mer:
Gyllenbergs fabriker av Erik Birck.
Jouperfabriken av Erik Birck.
Purmo Produkt i f.d. Joupers
Alla sidor där Kampen nämns.
(Inf. 2017-01-05, rev. 2023-11-07 .)