UNDER ARBETE

En hel del uppgifter saknas och vissa kan vara felaktiga. Hör gärna av dig om du har något att tillägga eller dra ifrån!

Och som bekant noterar man nästan alltid i artklar om något man känner bra till, större och mindre fel. Förmodligen är artiklarna här inget undantag.


Företagen
på Kampen

Innehåll

Allmänt
Några milstolpar
 
Företagen gatuvis
Fabriksgatan
Frillmossavägen
Jakobstadsvägen
Kovjokivägen
Kvarnvägen
Pälsvägen
Sandvägen
Åminnevägen
 
Företagen branschvis
Hallarnas tillkomst kronologiskt
Nykarleby stads företagarpris
Allmänna artiklar om Kampen
Kampen i Österbottniska Posten
Bränder

 


Allmänt

Kampen avsåg ursprungligen fälten och odlingarna på ”slättlandet” öster om staden, men nu är det inte så mycket odlingar längre. När jag regnsommaren 2016 cyklade längs Kvarnvägen, slog det mig att det har hänt väldigt mycket sen slutet av 1960-talet när jag har mina första minnen av området. Då fanns endast Gjuteri/Valimo R Ström och järnvägsstationen vid Kvarnvägen och den slutade vid Grev Tottgatan. Där vidtog en dammig kärrväg som ledde till Jakobstadsvägen och längs vilken pappa och jag vackra sommarkvällar brukade köra med den från Sundby lånade hästen Jeppe. Vid vägändan fanns Lindskogs snickeri, Heselius kvarn, B. Blomqvists Cykelaffär, Bröderna Sundqvists hönshus och på västra sidan av Jakobstadsvägen Prevex, Karlon, och Nyko Frys som sista utpost i norr. Vid dess södra ände fanns Jakobstads Byggnadstjänst, Nykarleby Såg och snickeri och Nykarleby Båtbyggeri.

Tänkte att det var läge att göra en dokumentation, så jag fotograferade byggnaderna i området. I samband med det utökade jag så att dokumentationen skulle gälla alla företag på det utvidgade industriområdet.Södra Kampen från nordväst. Från vänsterkant: Järnvägsstationens lilla dressinskjul, Ströms gjuteri bortom det nybyggda vattentornet, snett bakom det Westerlunds såg byggd av Armas Mäenpää och Jakobstads Byggnadstjänst i högerkant. Kovjokivägen går från vänster- till högerkant.
Foto: Veljekset Karhumäki, detalj ur vykort 1721, 1964. Hela vykortet. Kolorering: Peter Gullback.


En början gjordes i januari 2017, men efter det låg arbetet nere till början av november 2020, när jag fick inspiration efter att Nykarleby Båtvarv och dess efterföljare färdigställts.

Det är en hel del fakta som behöver fås fram, så detta är ett arbete som utförs på lite längre sikt. Försvårande är att många som jag kontaktar inte besvarar frågor. Korrigeringar och kompletteringar mottas som vanligt med stor tacksamhet.

Redovisningen är lite inkonsekvent. Ibland har finns en sida för ett företag som flyttat runt och ibland finna flera företag som verkat i hallen på samma sida.

Det första som förvandlade den lantliga idyllen var järnvägsstationen som byggdes 1948–49 i samband med att man byggde den nya järnvägen. I stadsplanen som upprättades i slutet på 1940-talet fanns stora ännu icke förverkligade planer för Kampen. Senaste större nytillskotten är K-Supermarket invigt våren 2015, R&R Frostdahl Ab Oy: 2016, FoxStock 2017 och Juro Clean 2021.

 

Sommaren 1964 var det så här lantligt där stadens lager nu finns. Hösten 1992 hade det ännu inte heller hänt så mycket.Mathesiusgatans norra ände och Grev Tottgatan med norra Kampen i överkant.
Foto: Rafael Sjöblom, 1965. Förstoring. Kolorering: Peter Gullback.


Enträgna Margite Enlund har jobbat hårt med att söka fram artiklar och annat material ur tidningar.

Många har bidragit med uppgifter: Elin, Karl-Erik och Tom Nylund, Jan-Otto Rasmus, Tomas Kantola, Rolf Kula, Leif Strengell, Rolf Wallendahl, Kurt Vienonen, Marianne Myllymäki, Börje Lindén, Stig ”Stickan” Andersson, Ann-Louise Dahlin, Ralf Häggblom, Ann-Len och Göran Olson, Yvonne Högholm, Jan Sundqvist, Anders och Eivor Åbro, Johan Willman, Frits Olaussen, Ann-Catrine Enlund, Robert Frostdahl, Stefan Nyman, Lena Salonen, Daniel Finell, Saija Söderlund. Kenneth Isaksson, Kenneth Frostdahl, Sixten Nyman, Maria Faherudd, Tom Fagerudd, Rickard Snellman, Jonas Andersson.

Och som vanligt är detta med årtal en vansklig vetenskap. De kan avse så många olika tidpunkter, t.ex:

 • När beslut om något tas.
 • När tillstånd fås.
 • När något sätts igång.
 • När något tas i bruk.
 • När något slutbesiktigas.
 • När något invigs.
 • När något införs i officiella register och det är en vetenskap i sig:
  • Handelsregistret.
  • Skatteförvaltningens basuppgifter.
  • Förskottsuppbördsregistret.
  • Momsskyldighet.
  • Arbetsgivarregistret.
  • ...
Några milstolpar

 • På 1600-talet började Åminnevägen användas. Den blev en del av postvägen runt Bottenviken.
 • På 1890-talet uträtades Kovjokivägen, så att den fick samma infart som nu i stadens östra del. Den norra, från Jakobstad kommande vägen, upptog i sig vid Kampen invid Kuddnäs den sista biten av den från Kovjoki ledande vägen. Denna gemensamma infart begagnades ännu många år efter det att järnvägen och Kovjoki station tillkommit.
       Einar Hedström (1958), sid. 43.
 • 1917 började NIK idrotta på lindan där Heselius och Fors senare byggde kvarnen.
 • 1919–20 etablerades Nålö ångsåg av Gustaf Höglund.
 • 1947? byggdes Kvarnvägen mellan Kovjokivägen och Grev Tottgatan.
 • 1947 skissade Hilding Ekelund på en stadsplan där bostäder skulle finnas på västra delen.
 • 1949 invigdes den nya järnvägen.
 • 1952 färdigställdes Jakobstadsvägen.
 • 1954 brann Kampen-transformatorn.
 • 1961 brann Kampen-transformatorn igen.
 • 1966 beslöts att Frillmossavägen skulle anläggas.
 • 1974 byggdes Kvarnvägen mellan Grev Tottgatan och Prevex.
 • 197? byggdes Kvarnvägen mellan Prevex och Jakobstadsvägen.
 • 1979? byggdes Sandvägen.
 • 1980? byggdes Fabriksgatan.
 • 1980? byggdes Conradigatan mellan Nyko Frys och Farm Frys.
 • 1983 revs järnvägen.
 • 2006 byggdes rondellen vid korsningen Jakobstadsvägen-Åminnevägen-Kvarnvägen.
 • 2011 på hösten påbörjade andra etappen av Södra Ringvägen (Kovjokivägen–Jeppovägen).
 • 2017 invigdes Guldpennan i rondellen.Kvarnvägsskylten 2016.Företagen gatuvis

    Förklaring
    Abcd= företaget verksamt nu
    Abcd= tidigare verksamt företag
    0000= företaget hyrde lokal
    *=       under arbete
    Udda nummer på gatornas västra och jämna på deras östra sidor.
   

Nr

År

Gata/Företag

     

1

 

Kvarnvägen

 

AB Sunpe OY, Peter Sundfors, VVS-arbeten. 16.7.2009

  1987? Ny-Mallen

2

   
2013 Ungdomslokalen Pepparkakshuset
  2004/5 Konstskolan/staden
  1997 Nykarleby Spåntak
  1985? Nykarleby Bilservice
  1962 Ströms gjuteri

3

   
 

Elinstallationer K. Wallin

  1988

Nykarleby El-Affär och Reijo Hienovirta

4

 

 

  Kvarnvägen 4
   

GB-Marin

   

Nymar Boats AB

  1988 MK Bygg
  1978 AK-Glas
  1973? Fors järn- och glas

5

   
2013?

Vatek Ab

2000 Tomas bilmåleri
Flyttade 2013 till Jakobstadsvägen 26.
     

6

  Kvarnvägen 6
    Lilla My

 

2002

Kvarnens Interior

  2000 Kvarnens Interior
  2000 Tomas bilmåleri flyttade tvärs över vägen till egen hall på Kvarnvägen 5.
  1996 Tomas bilmåleri
  1991 InredningsCenter Kb
  1987 Kewentor
  1981

Frill-Bil

7

   
2003 HS-Logging
  1998/9 HSB Strandberg

8

   
  Obebyggd.

9

   
 

Johanssons Transport

10

   
  Kvarnvägen 10

 

199?

NY-JA IAQ Ab

  199? Lindvalls måleri
Flyttade till Pälsvägen 4 senast 2012.
  1984 Nykarleby Pälsningscentral
  1979 BSB Mekan
  197? Bröderna Sjöholm?
  1974 Bilverkstad L. Anttila

11

   
1988

F:ma Rolf Kula T:mi

12

 
1981

Sandbergs Bageri

  1973 Valioravinto


13

   
1988

Nykarleby Lastbils Central Ab

  1982? Kaukokiito
  1974 Luontaistukku, Ingmar Finne och Marja-Liisa Kennola
Flyttade 1976 till egen lokal på Kvarnvägen 16.
  1948 Nykarleby järnvägsstation
Trafiken upphörde 1982.

14

   
1986 JNT:s telemast

15

   
1985? Ekorosk återvinningsstation

 

16

2012 Oy Pre-Print Ab
Flyttade 2017 till Jakobstadsvägen 24.

 

2007

NT Drivers AB

 

2006

NT Logistics AB

 

2000

NTA Trans AB

 

2000

NTB Trans AB

  1998 Tremar
Köptes 2008 av Tomas Autoproduct.
  1995 Oy Scandi Net Ab flyttade till Kvarnvägen 23.
  1992 Oy Scandi Net Ab.

 

1987

NTC Transport

  1976 Luontaistukku
Före i järnvägsstationen. Lades ner vid årsskiftet 1985–86.

17

   
2002

Svanmet, Juro Clean

18

   
  Ingår i 20.

19

   
2006

Nykoprint

     

20

1973

Nykarleby Kraftverk *

 

 

Kovjoki Vatten AB
Webbplats.

     

21

2017 Sigges Däck*

 

2011?

K.I.B. Trans Ab/Nykarlebud *
Flyttade till Conradigatan 2017.

22

1996 Markus Söderlunds bilmåleri. Upphörde 2011.
1990 Diamantborrning T. Fagerudd
   
  Ingår i 20.

23

   
2002

K. V. Blomqvist

 

 

Trawlman

 

1994

Scandi Net

  1988 Kuusikartano

24

   
2016

Alko

  2015 K-Supermarket Nykarleby

25

   
1973

Nykarleby kraftverks Transformatorstation

27

   
1990 Nykarleby församling
  1987 Karment
  1984 Lindskogs snickeri
  1963 Lindskogs snickeri
   

1

 

Fabriksgatan

1997 Botnia Marin
  1993 Sunwind Yachts
  1987 Sunwind
  1972 Nykra
  1964 Nykarleby Båtvarv

2

   
2014

TorAFors

     

5

   
2008 Nykarleby kraftverk Fjärrvärme
    Jakobe
  1988 Krossgrus
  1982 Nykobe

7

   
1983

Norcar Automation *

10

   
 

NY-JA Sotnings och fastighetsservice *

11

   
1980

Scandi Yachts

12

   
2002

Blomström Transport

  1991 American Parts
  1986 American Parts
  1986

Daniel Envik

14

   
2021

Juro Clean

16

  Byggtjänst Eng
   
2011 AutoDip

18

   
  Helsing Transport*
     

20

2008

Ax-Filter

     

22

2012 Nykarleby Monteringstjänst

24

 

Jakobstadsvägen

2013 Restaurang Campen
  2020 Pals, f.d. Pre-Print
  2017 Pre-Print
Flyttade från Kvarnvägen 16.
    Hemvårdens utrymmen
  2014 Strökeri, Ralf Ström
  1996 Tremar
Flyttade inom fastigheten.
  1990 Sigges Däck
Flyttade 1989 till Vexala.
    Studio finlandssvenska röster. Slutade 2006.
    Ab Malbas Oy
Värmesystem för industriugnar.
    Tremar
    JG Bilar
  1989 Konstskolan
  1958 Prevex *
Flyttade i etapper fr.o.m. 1973 verksamheten till nya anläggningen, som utbyggts i många etapper, på andra sidan Jakobstadsvägen, nr 31.
  1947? Övergaards snickeri SOWO, Öivind Övergaard
Grundat 1945, fanns 1946 i Nystan.

26

   
2014 Kaspro
  2013 Mekonomen. Upphörde 2019.
  2010  
  2008 FB-Marine
  2007 Posti/IItella
  2007 Sandqvists möbelaffär
  2006 Fast. Ab Jakobstadsvägen 26 bildades i slutet på december och fastigheten köptes av NKL Partners.
  1972 Abeko. Företaget lades ner våren 2007.
  1961 Karlon

27

   
2002 Tavast Lektris
  1986 Eltre
  1948 Fors & Heselius kvarn
     

29

2014 CNC-design
Webbplats.
  1984 Blomqvistst hyrde ut.

 

1954

Cykelaffär B. A. Blomqvist

31

   
1973 Prevex *

36

   
1989

Nyko

  1964 Nyko Frys
  1990 Feora
  1979 Destro/Nykarleby Minkfood

39

   
2011

Kaiser Eur-Mark

  1992 Eur-Mark
     

43

201? FoxCraft
Påbörjades 2008, togs ibruk 2009, Foxstock påbörjades -1917, togs ibruk 2018.
Webbplats.
Årets företagare 2014.
   

1

 

Frillmossavägen

2003 S-market Nykarleby
  1992 Spar-Ostro
  2016 Nykarleby El-affär
  2005 Alko
Flyttade hösten 2016 til K-Supermarket.
  2015? Posti
  2002 Posten (Årsskiftet 2003.)
  2005 ABC S-market (Ersatte Neste 24 automat.)
  2019 Trygga Räkan
    Strökeri Fiskrökeri
  1992 Teirbolagen, Håkan Teir-Siltanen
Silona köptes.
  1992 Neste 24 automat
  1990 OstroCenter
  1980 Ostrobotnia Päls
Konkurs 1990.
  1958 Bröderna Sundqvists hönshus
     

2

2016

R&R Frostdahl
Ny hall byggdes på tomten.

  2012 Hallen brann.
  2009? Nykarleby Monteringstjänst Ab
  20??
Oy Pre-Print Ab
Flyttade till Kvarnvägen 16 efter branden.
  2000 Ab PMP Invest Oy, Stefan Nyman.
    Pälsvägen
  1979

Nykarleby Pälsningscentral. Konkurs 1988.

?

   
1966 Bröderna Sjöholm
   

 

 

Pälsvägen

4

 

Lindvalls Måleri Kb
Flyttade senast 2012 från Kvarnvägen 10.
Webbplats.

  2014? Minage Ab
Grundat 2014. Beläggning och överdragning av metall. År 2020 på Torpvägen i Jakobstad.
  2001 Ab PMP Invest Oy, Stefan Nyman
  1996?
EK-Finland Oy, Elektroniikka Kierrätys Finland OY
  1992
Holman Trading och Master Boats. Konkurs 1994.
  1989? Ab Pälsvägen.
  1986 Nykarleby Pälsningscentrals andra hall. Konkurs 1988.

7

   
2021 Padel Club Nykarleby
Webbplats.

 

 

1

 

 Kovjokivägen 

1960

Jakobstads Byggnadstjänst

 

 

1

 

 Arbetaregatan 

197?

Westwood

  1966 Nykarleby såg och snickeri
  1958 Armas Mäenpääs såg
   

4

 

Sandvägen

1991 Nykarleby Ekopaint
  1980 Svarvars Trävaruhandel
1999 flyttade man till södra delen av tomten och adressen ändrades till Bangatan 39.
   

2b

 

Åminnevägen

2014 Ingsvas bussdepå
    ”Kugghjulstillverkare”
  1955 Fiskfryseri

24

   
1965 Farm-Frys
  1952/53 Gunnar Willmans minkfarm, verkstad och fryseri.
  1919 Nålö ångsågHallarnas tillkomst kronologiskt

Under samtliga decennier sedan 1940-tale har nyetablerade företag/hallar tillkommit. År avser färdigställande.
     
År Företag Adress
1919 Nålö ångsåg Åminnevägen 24
     
1947? Øivind Øvergaards snickeri SOWO Oy-Ab,
Grundat 1945, fanns 1946 i Nystan.
Jakobstadsvägen 24
1948 Fors & Heselius kvarn Jakobstadsvägen 27
     
1952/53 Gunnar Willmans minkfarm, verkstad och fryseri. Åminnevägen 24
1954

Cykelaffär B. A. Blomqvist

Jakobstadsvägen 29
1955 Fiskfryseri  
1958 Armas Mäenpääs såg Arbetaregatan 1
BrödernaSundqvists hönshus Frillmossavägen 1
     
1960

Jakobstads Byggnadstjänst Ab

Kovjokivägen 1
1961 Karlon Jakobstadsvägen 26
1962 Ströms gjuteri. Kvarnvägen 2
1963 Lindskogs snickeri Kvarnvägen 27
1964 Nykarleby Båtvarv Fabriksgatan 1
1965 Nyko Frys Jakobstadsvägen 36
Farm-Frys Åminnevägen 24?
1966 Bröderna Sjöholm Frillmossavägen
Nykarleby Såg och Snickeri Arbetaregatan 1–3
     
1973 Valioravinto Kvarnvägen 12

AB Nykarleby Kraftverk

Kvarnvägen 18–22

Transformatorstation

Kvarnvägen 25
Prevex Jakobstadsvägen 31
1973? Fors järn- och glas Kvarnvägen 4
1974 Bilverkstad L. Anttila
Kvarnvägen 10
1976 Luontaistukku Kvarnvägen 16
1979

Nykarleby Pälsningscentral Ab.

Frillmossavägen 2
Destro/Nykarleby Minkfood Jakobstadsvägen 36
     
1980 Svarvars Trävaruhandel Sandvägen 4

Scandi Yachts Ab Oy

Fabriksgatan 11
Ostrobotnia Päls Frillmossavägen 1
1981

Frill-Bil

Kvarnvägen 6
1982 Nykobe Fabriksgatan 5
1983

Norcar Automation Ab

Fabriksgatan 7–9
1985? Ekorosk återvinningsstation Kvarnvägen 15
1986

Daniel Envik

Fabriksgatan 11
Nykarleby Pälsningscentra Abl Pälsvägen 4
JNT:s telemast Kvarnvägen 14
1987? Ny-Mallen Kvarnvägen 1
1988

F:ma Rolf Kula T:mi

Kvarnvägen 11
Kuusikartano Oy Kvarnvägen 23
1989 Nykarleby El-Affär Ab Oy Kvarnvägen 3
     
1990 Diamantborrning T. Fagerudd Ab Kvarnvägen 21
1991 Nykarleby Eko-paint Oy Sandvägen 4
1992

Kaiser Eur-Mark Oy Ab

Jakobstadsvägen 39
1998 Johanssons Transport AB Kvarnvägen 9
1998/9 Ab HSB Strandberg Oy Kvarnvägen 7
     
2000 Tomas bilmåleri
Kvarnvägen 5
2002

AB Svanmet OY, Juro Clean

Kvarnvägen 17
2002 NY-JA Sotnings- och fastighetsservice Ab Fabriksgatan 10
2004 Ab Helsing Transport Oy Fabriksgatan 18
2006

Nykoprint Ab

Kvarnvägen 19
2008

Oy Ax-Filter Ab

Fabriksgatan 20
     
2009 FoxCraft Ab Jakobstadsvägen 43
     
2011 AutoDip Fabriksgatan 16
2012 Nykarleby Monteringstjänst Ab Fabriksgatan 22
Byggtjänst Eng Fabriksgatan 14
2014

Ab TorAFors Oy

Fabriksgatan 2
2015 K-Supermarket Nykarleby Kvarnvägen 24
2016

R&R Frostdahl Ab Oy

Frillmossavägen 2
2018 FoxStock Ab Jakobstadsvägen 43
     
2021 Juro Clean Fabriksgatan 14 (F.d. Engs.)
Padel Club Nykarleby Pälsvägen 7Företagen branschvis

Inte alltid så lätt att kategorisera.
Bil American Parts
  AutoDip
  Bilverkstad L. Anttila
  F:ma Rolf Kula T:mi
  Frill-Bil
  Kaspro
  Markus Söderlunds bilmåleri
  Mekonomen. Upphörde 2019.
  Nykarleby Bilservice
  Sigges Däck
  Tomas bilmåleri
  TorAFors
  Tremar
 
Bygg AK-Glas
  Byggtjänst Eng
  Fors järn- och glas
  Jakobe
  Jakobstads Byggnadstjänst
  Karment
  Kuusikartano
  Lindskogs snickeri
  MK Bygg
  Nykarleby Ekopaint
  Nykarleby Spåntak
  Nykobe
  Svarvars Trävaruhandel
  Westwood
 
Båtbyggeri Botnia Marin
  FB-Marine
  GB-Marin
  Nykarleby Båtvarv
  Nykra
  Nymar Boats AB
  Scandi Yachts
  Sunwind
  Sunwind Yachts
 
El

Elinstallationer K. Wallin

  Nykarleby El-Affär Ab Oy
  Tavast Lektris
  Eltre
   
Hobby och fritid Cykelaffär B. A. Blomqvist
  Kvarnens Interior
  Ny-Mallen
  Ungdomslokalen Pepparkakshuset
   
Kommunal Ekorosk återvinningsstation
verksamhet Kovjoki Vatten AB
  Nykarleby Kraftverk
  Nykarleby kraftverks Transformatorstation
  Nykarleby kraftverk Fjärrvärme
   
Livsmedel Alko
  Fors & Heselius kvarn
  K-Supermarket Nykarleby
  Luontaistukku
  Sandbergs Bageri
  S-market Nykarleby
  Spar-Ostro
  Strökeri Fiskrökeri
  Trygga Räkan
  Valioravinto
   
Metall Kaiser Eur-Mark
  Lindvalls måleri
  Norcar Automation
  Ströms gjuteri
  Svanmet, Juro Clean
   
Plastindustri Abeko
  Karlon
  Nykarleby Monteringstjänst
  Prevex
   
Pälsdjursnäring Bröderna Sjöholm
  BSB Mekan
  Destro/Nykarleby Minkfood
  Feora
  FoxCraft
  Nykarleby Pälsningscentral
 

Nyko

  Nyko Frys
  Ostrobotnia Päls
   
Skog HS-Logging
  HSB Strandberg
   
Transport Blomström Transport
  Daniel Envik
  Helsing Transport
  Ingsvas bussdepå
  Johanssons Transport
  Kaukokiito
  K.I.B. Trans Ab/Nykarlebud
  NTC Transport
  Nykarleby järnvägsstation
  Nykarleby Lastbils Central Ab
  R&R Frostdahl
   
Tryckeri Nykoprint
  Oy Pre-Print Ab
   
Undervisning Konstskolan/staden
   
VVS AB Sunpe OY
  Reijo Hienovirta
  Vatek Ab
   
Övrig handel ABC S-market
  InredningsCenter Kb
  Kewentor
  Sandqvists möbelaffär
   
Övrigt NY-JA Sotnings och fastighetsservice
  JNT:s telemast
  Scandi Net
  Nykarleby församling
  Ax-Filter
  CNC-design
  Posti/IItella
  OstroCenter
  EK-Finland Oy, Elektroniikka Kierrätys Finland OY

 

Nykarleby stads företagarpris

Cirka hälften av företagen har förärats Nykarleby stads företgarpris som består av ett diplom och en blomsterkvast. Företagarföreningen utser vinnare.

2020:
2019: Oy Nykarleby El-Affär Ab 
2018: Kovjoki Mekan
2017: Wargendahl
2016: NTC Transport
2015: Jeppo Biogas [Slamson]
2014: Fox Craft
2013: Kronqvist Bolagen (Början till KB)
2012: MP Creative Metal
2011: Svarvars Trävaruhandel
2010: Djurklinik Losvika
2009: Nykarleby Fastighetsservice
2008: PF Engineering
2007: Sundells Bageri
2006: Svanbäcks Bussar
2005: NykarleBud
2004: Mats och Ulla Henriksnäs
2003: Nylund Brage Ab
2002: Jeppo Potatis
2001: Scandi-Net
2000: Yngve Nysten
1999: Elektr. kierrätys / Anders Luukkonen
1998: Kaasusuunnittelu /T:mi Kerstin och Leo Alho
1997: Fero Design
1996: Nykarleby Spåntak
1995: Eur-Mark
1994: Nykoprint
1992: Restaurang von Döbeln
1991: Inredningscenter
1990: Tremar


Från stadens webbplats.
(Inf. 2021-01-05.)


 

Bränder

  Under årens lopp har det varit ungefär en brand per decennium.
3/12 26 Nålörssågen.
17/7 54 Transformatortorn på Kampen.
59–62 Tre stycken mer eller mindre allvarliga brandtillbud på Prevex.
9-10 61 Transformatortorn på Kampen.
72? Blixtnedslag i Erik Ahlströms grishus
10/3 75 Jakobstads Byggnadstjänst.
1/4 81 Nykra.
1/4 89 Farm Frys’ verkstad.
15/6 98 Spånsilo vid Westwood.
9/2 99 Panncentralen vid Nyko Frys.
14/9 05 Takbrand vid Westwood
16/6 15 Nykos mjöllager.


Läs mer:
Bränder.
(Inf. 2021-03-26.)Läs mer:
Alla sidor där Kampen nämns.
(Inf. 2017-01-05, rev. 2022-01-09 .)