Kulturnatten lördagen den 20 augusti 2005

 

Rykande tjärdoft mellan Bankgatan 2 och älven. Det här året visade sig vädret från sin allra bästa sida.

 Kända profiler betraktar tjärans tillkomst, ”kocken” Hilding Wiklund, Eirik Granqvist och Karl-Gustav Blom betraktare. Och sen läste Lasse Huldén dikter och berättade på Rådhuset under ”Kvällslyrik”.Lars Pensar fotograferade och tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckningen till kapitlet Tjära.
Hilding och hans äspingar av Lars Pensar.
(Inf. 2005-08-22, rev. 2014-05-11 .)