Loppisrace på Källbacken den 1 juli 2012


I vackert väder arrangerade stadens första Loppisrace. Det tycks dock vara en evenemangstyp som är på modet, för förra veckan ordnades ett i Purmo. Huvudsakligen bjöd Källbacksbor boende på Bankgatan, Bockmöllergatan, Grev Tottgatan, Gustav Adolfsgatan, Karleborgsgatan, Källbackgatan, Lybecksgatan, Mathesiusgatan och Skeppsgatan ut sina varor. Försäljare fanns även på Jakobstadsvägen.

 

LybecksgatanFagerudd. Här stod fröknarna Forsells gård.
Vattentornet.

 

Fagerudd.

 

Fagerudd.

 

F.d. Edvin Marklunds uthus i högerkant.

Gustav Adolfsgatan


F.d. Edvin Marklunds gård i vänsterkant är en av få byggnader som inte förstördes i branden 1858.

 

Gustav Adolfsgatan 28. Här stod Demetrius Knutars gård.

 

 

 


Reber, Gustav Adolfsgatan 30. F.d. Wenelius gård.

 

F.d. Markkulas gård.

 

 

F.d. Eliesl Backlunds gård.

 

 

 

 

 

Liljeströms.

 

Platsen för f.d. Olsons.

 

 

Mathesiusgatan


 


?

 

Borgaregatan


Johanssons. Robert Åsbackas minnen.

Karleborgssgatan


 

 

 

 

Platsen för Jepo-Joels gård.

Källbackgatan


F.d. Liljeströms gård i högerkant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Björklund.

Jakobstadsvägen


F.d. Aili och Olof Mårtens gård.

 

 

 

 

 

Foto: Lars Pensar den 1 juli 2012.


Läs mer:
Gatunamnen i Nykarleby.
(Inf. 2012-07-02, rev. 2023-10-22 .)