En minnesbok

En minnesbok, ”Förgät mig ej”, som tillhört Eva Nylund, gift Nessler.
Minnesböcker har tidvis varit i flitig användning bland skolungdomar, som där skrev ned minnesverser och tankar om och till varandra.Förstoring.


År 1893 trycktes i Stockholm på Iduns tryckeri en minnesbok som för varje dag av året innehåller citat ut världslitteraturen och dessutom ”187 porträtt af framstående personer”.  För den 14 januari nämns H. Forsell, Z. Topelius och Erik Sjöberg, men ingen med bild. Däremot för den 5 februari finns J. L. Runeberg med bild tillsammans med Ole Bull, norrmannen som skrev bl.a.” Säterjäntans söndag”.  I övrigt den tidens författare, konstnärer, musiker, kungar och framstående män som von Döbeln och von Linné.Förstoring.


I boken som heter ”Förgät mig ej” och som Eva Nylund får av sin far consul Carl Nylund, skriver hon ned namnet på sina bekantas och deras födelsedagar, en stor del av dem skolkamrater i fruntimmersskolan i Nykarleby. Den presenterar på sätt och vis ”det unga Nykarleby” just innan det nya seklet går in.


Förstoring.


Hon har antecknat:

     
Januari
15 Karin Söderström
21 Agda Gyllenberg
22 Naimi Heikel
25 Johanna Nylund
27 Hilja Ekroos
28 Jenny Nylund
Maj
1  Fanny Häggström
4  Martin Lundqvist
5  Eva Roos
6  Aina Henrikson
    Berta Svanström
11 Gustaf Hedström
15 Torkel Nordman
27 Naima Sarlin
     Maria Nylund
September
  3 Astrid Roos
11 Maria Ekroos
17 Gertrud Barck
19 Eva v. Essen
20 Edit Grönqvist
23 Alma Sund
     
Februari
  2 Helmi Polén
  5 Helmi Nylund
  8 Cecilia Illberg
10 Lisi Söderström
12 Ester Backman
15 Torsten Barck
17 Matilda Nylund
Juni
  9 Torsten Söderström
12 Anna Barck
15 Ester Granlund
21 Ingeborg Illberg
     Helga Backman
29 Hilja Polén
Oktober
  1 Anna Henrikson
  9 Sigrid Barck
13 Hugo Herler
15 Lisbet Bergström
17 K. J. Hagfors
     Aina Norrlund
     Fanny Achrén
     
Mars
3 Fanny Holstius
7 Nanna Jakobson
9 Woldemar Backman
17 Wiking Sarlin
25 Sigfrid Lundqvist
Juli
  7 Helmi Johansson och
     Annie Backman
  9 Ellen Barck
17 Julia Sundberg
27 Max Gyllenberg
28 Einar Hedström
[Ingen i november]
     

April
11 Selma Spolander
13 Johan Jakob Huldén
15 Wera Gyllenberg
18 Helga Hellstrand
28 Axel Nessler

Augusti
  1 Carl Nylund
17 T. Strömberg
21 Abraham Simbert Herler  
25 Betty Sundström
29 O. Polén

December
  5 Ida M. Kunelius
  7 Anna Söderström
12 Elisabeth Nylund
19 Thyra Liljeqvist
20 Paul Nessler
26 Verner Polén
27 Ellen Nylund

 
Det var den tidens facebook-vänner. Sin vän för livet hittade Eva på andra sidan planket där Paul Nessler bodde.


Läs mer:
Pauls far Johan Wilhelm Nessler av Einar Hedström.
En annan minnesbok.
Inf. 205-02-15, rev. 2015-02-15 .)