Georg Carl von Döbeln


Georg Carl von Döbeln.


Ett minne av Restaurang von Döbeln är en bild ovanför entrén. Den tillkom under Gösta Sandbergs tid som krögare. På klistermärket i nederkant står HRY — Hotelli- ja Ravintolayrittäjät. Få se hur länge bilden får vara kvar.

Förmodade att Per Hauta-aho med firman Haper-Tarra hade utfört bilden:

Det är nog jag som har tejpat von Döbeln till häst men vilket år det var kommer jag inte ihåg, kanhända i slutet på 80-talet? Minns att dörren tejpades också – och den tejpades många gånger för den slogs sönder med jämna mellanrum av överförfriskade kunder.

(Inf. 2006-04-04.)


*     *     *


Georg Carl von Döbeln.
Bilden i ett större sammanhang.
Foto: Lars Pensar 2009. Bilden finns kvar.
(Inf. 2010-08-24.)


Läs mer:
F.d. Restaurang von Döbeln.
(Inf. 2006-04-04, rev. 2020-10-28 .)