Nykarlebyskepp utanför Alörn
Guldkorn
Guldkorn

En fantastisk bild av ett Nykarlebyskepp på Alörsfjärden omkring 1890. Detta är, vad jag känner till, det enda skeppsfotografiet som finns. Nykarleby museum har dock ett antal målningar. Enligt Nautiskt bildlexikon ser vi här en tremastad bark med, från vänster till höger, fock-, stor- och mesanmast.

En vacker sommarafton ristade sig outplånligt i Gästgivars minne. Han stod på Lybeckska bryggan vid Alörn. Ett barkskepp kryssade sig in med alla segel tillsatta. Det kom så nära bryggan, att Gästgivars hörde kommandoorden: ”Klart att vända Ror i lä!” Det ståtliga skeppet vände majestätiskt i en sirlig sväng, lade sig på ny bog och fortsatte längre inåt fjärden.

Ur En enkel allmogemans liv — Abraham Andersson Gästgivars.


Nykarlebyfartyg utanför Alörn.


Lars Pensar tillhandahöll fotografiet som finns i Zacharias Topelius dagbok för juli 1836.
(Inf. 2003-12-14, rev. 2022-08-24 .)