Sommaren 2013

Några exempel på nyheter för året.Dotter Ingrid prövar de nya lekredskapen på Normens gårdsplan. Det är dock lite synd att skolgården är så inhägnad, att man måste klänga över staketet om man vill leka utanför skoltid.
Ny plantering i Topeliusparken vid halvrundeln, som efter parkrenoveringen för ett antal år sen numera är en halvoktagon. I bakgrunden ”Grundfeltas” och Finnes.Ny toalett vid Andrasjön, översikt. Förstoring.
Ny toalett vid Andrasjön, detalj. Förstoring.


En komplettering från oktober 2014

Natten till måndagen den 13 oktober 2014 förstördes toaletten av en brand, troligen förorsakad av ett elfel.De sorgliga resterna morgonen efter. Förstoring.

Foto: Peter Gullback.
Lars Pensar och Stig Haglund tillhandahöll.
Fler eldsvådor.
(Inf. 2014-10-15.)

 

 


En komplettering från mars 2015


Den 26 mars har bygget kommit så här långt. Förstoring.

Foto: Peter Gullback.
Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2015-03-30.)

 
En komplettering från maj 2015


Snart klart. Förstoring.

Foto: Peter Gullback.
Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2015-05-11.)

 


Drevbyte, eller vad det var Gunder Levlin och medhjälpare sysslade med, intresserade både mig och många andra under flera dagar. Förstoring.
Variant 1.
Nytt båthus vid Andrasjön.Variant 2.
Leif Sjöhoms första försök att måla i Photoshop ca 2021. ”Jag gillar Andrasjöladorna och ville göra en enkel bild utan nyanser med rena färger.”
Förstoring. Eva Sundstén kommenterade på Facebook att båthuset med gul port är deras. Nykarleby i konsten.
(Inf. 2024-04-21.)Variant 3.
Vid besök hos biträdande byggnadsinspektör Jonas Andersson fick jag syn på dessa fina båthusmodeller. Den största var cirka 25 cm hög. Jonas visste inget om härkomst. Gör någon annan det? Förstoring.
Nykarleby i konsten.
(Inf. 2024-04-28.)Sydfasaden på det nya båthuset vid Andrasjön.


Och bakom båthusen fanns de gamla sorgliga resterna av isjakten.
Fastighets AB Nykarleby bostäders nybygge vid Skogsgatan 4. Arkitekt var AK-Plan Byggnadsplanering Ab från Vasa. Förstoring. Byggskylten.Förstoring.
Läs mer:
Topeliusparken i kapitlet Fakta.
Normen i kapitlet Fakta.
Andrasjön i kapitlet Fakta.
(Inf. 2014-02-23, rev. 2024-04-29 .)