Södra Torggatan före 1889

Nuvarande Sollefteågatan (tidigare Köpmansgatan) vid korsningen med Karleborgsgatan, mot väster. Det senaste namnbytet 1948 var ett tack till fadderorten för bistånd under kriget.