Storbrolocket byts

I slutet på oktober 2008 reparerades den mittersta delen


Förstoring.

1.1.
 
Förstoring.
1.2.

 

I början på september 2009 byttes en större del

Förstoring.
2.1.
 
Förstoring.
2.2. Tomas Jansson, Sven Nyman, Lars Nyman, Klaus Lönnqvist, Hans Blomqvist, Roger Nynäs, Olavi Heinonen, Peter Gullback och Fjalar Lindgren.
 
Förstoring.
2.3.
 
Förstoring.
2.4.



Foto: Peter Gullback.


Läs mer:
Locket tjäras på 1920-talet och byts 2004.
Storbron i kapitlet Fakta.
(Inf. 2012-11-14, rev. 2012-11-18 .)