Svenska dagen 100 år


Torsdagen den 6 november 2008 kl. 19.00 i Ahlbeckssalen
   
Musik: Nykarleby stråkorkester-
  Dirigent: Lars Hjerpe
  Anderssén: Den gamla tonen
   
Hälsningsord: Greta Näs
   
Musik: Nykarleby stråkorkester-
  Roman: Drottningholms musik
   
Till donatorns minne Bo Kronqvist
   
Festtal: Nykarlebyvyer
  Fredrik Liljeström
   
Sång & Musik: Simon Häger och Frej Högdahl
  • Ne me quite pas
  • Autumn leaves
  • Spegling
   
Allsång: Modersmålets sång
   
                                
   
Vi bjuder på kaffe och dopp  
  Arr. Fondbestyrelsen för Rektor Erik Åhmans minnesfond


Vad som inte framgick ur programmet var att jag ur fonden förärades ett hedersdiplom, en ros och ETT STIPENDIUM OM 1000 € samt att församlingen genom kyrkoherde Johan Sandvik överlämnade ett ex. av den nyutkomna historiken.Förutom det ovannämnda fick jag även andra gåvor:

- En tomtägarförteckning över Källbacken sammanställd av Aili Mårtens av Marianne Grön. [Den har varit spårlöst försvunnen, men dök upp hösten 2022, så den kommer småningom.]
- Josef Herlers Nykarlebystjärnevykort (nytt för dagen) utgivet av Museiföreningen av Lars Pensar.
- Kopia av Nykarleby stads Privilegie-Bok av Nils Smeds.
- Vykort av Pehr Tonberg.
- Vykort av Jan Sundqvist.
- Skulle ha fått ett vykort av Ull-Bitt Gustafsson-Pensar om det inte redan ingått i samlingen.
 
Dessutom lovade:
- Helge Hedman att bidra med uppgifter om Birgitta-bilden.
- Anders Fors d.ä. att skicka artikeln om Nykarleby Järnväg som publicerades i Kapeat kiskot.
- Karl Wenelius att bidra med lite mer fakta om Gubbastein.
- Ett flertal personer att skicka i uppgifter om innehav av Nykarleby Min barndoms och min ungdomsstad.


Lars Pensar noterade att Lars Hjerpe och Carey Lillkung som uppträdde redan vid festen år 1958 även uppträdde nu.
(Inf. 2008-11-09, rev. 2009-02-08.)