Gunilla Kvist tillhandahöll.


Läs mer:
Första brevet.
Artikeln som von Swetlik hänvisar till.
Inf. 2012-06-07, rev. 2012-08-12 .