I morgon, torsdag 26 januari (2012), går


”Från Tullstrand till Tornskär”


med Rolf Boman ut i Ny-Tv nätet. Sommargrönskan och vågande sjö konstrasterar väl mot temperaturerna nu som rör sig runt - 20 grader
Förstoring.Förstoring.Förstoring.Förstoring.Förstoring.Förstoring.

Foto: Lars Pensar den 17 juni 2010.


Läs mer:
Om du är med på facebook kan du gå med i gruppen Lokalkanalen som kom och försvann och se den fina filmen.
Tornskär och släkten Boman av Woldemar Backman.
Skärgården i kapitlet Fakta.
(Inf. 2012-01-25, rev. 2020-04-06 .)