Ord unika för Nykarlebyvyer


Jag har då och då stött på ord som varit unika för Nykarlebyvyer (d.v.s. inte hittats när de googlats), och tänkt börja samla på sådana. Det har dock inte blivit av, men nu när driftningsminskning dök upp kunde jag inte låta bli att göra slag i saken. Det finns en speciell benämning på sådana ord, men jag hittade den inte nu. Nedanstående är endast ett urval.

Innehåll
  2023
mjölöuka 26/5
söndagsförmiddagskaffen 5/3
skolfilmskötarkurs 2/1
   
  2022
kovaktarsysslan 9/12
skravelmässingsbrudkrona 3/12
putthaj var det inte 25/11
golvklutning 8/5
sjöstråkvägarna 14/2
tidningsskribbleri 6/2
jassarnäste 18/1
   
  2021
burtaksgallren 30/11
pälsdjursfoderjätten 22/11
rötmånadskryp 11/10
borgmästarsjukan 18/4
auktionsbisittaresocitén 17/4
grannlåtsboda 11/4
frysritartoppen 14/2
   
  2020
förnödenhetsvaror 18/11
albekransad 16/4
   
  2019
tätcentra 26/10
torkstänkare 2/9
disciplinskarl var det inte 2/3
   
  2016
fröjdberedande 9/10
   
  2015
vårvägningarna 9/1
   
  2014
isinnsatt 11/6
Antiturkligan 3/4
öfverkantlås 20/2
affärskontorkammare 2/2
   
  2013
pjexläder 4/12
blankthuggande  
måsaandrar 1/8
   
  2012
pojkfuffens 11/11
stadshalfvorna 17/9
skolplaneherrarna 14/1
   
  2011
kullvältrades 10/10

länsinnebyggarnas

1/10
skjutseffekt 22/9
eldmajästetets 20/4
träkåksvärdigheten 16/3
hävdaförtäljaren 30/1
Lakvaka 17/1
   
  2010
Calamniuses 7/12
spiralmätarsugrör 11/11
Skyddkårssaken 7/11
driftningsminskning 4/11


Läs mer:
R. R. Eklunds ovanliga ord.
(Inf. 2010-11-04, rev. 2023-05-26 .)