Vyer från vattentornet i februari 2006

Gustav Adolfsgatan 41 och 43.
Gustav Adolfsgatan 41 och 43. Ungefär samma vy en sommar drygt trettio år tidigare.


Femvåningshusen vid Topeliusesplanaden.
Femvåningshusen vid Topeliusesplanaden.


Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
En märkeshändelse.
(Inf. 2006-02-22.)