Odert Reinhold von Essens
vapensköld i Nykarleby kyrka


Vapenskölden uppsattes den 19 februari 1964 på släktföreningen von Essens initiativ med anledning av 250-årsminnet av slaget vid Napo där överste Odert Reinhold von Essen d.ä. stupade.

Wichmann:

Under kyrkgolvet vilar den i slaget vid Napo by fallne hjältens, överste von Essens lik, vilket enligt en rapport från den svenske officern Colling le Clair (av d. 13 mars 1714) påfanns några dagar efter slaget „liggandes ibland sine regements döde, blott och naken, vilket lik jag borttog, köpte kista och skickade till Nykarleby stad, där det bisattes i kyrkan“. 

Odert von Essen, ättling till översten i rakt nedstigande led, sjunde generationen:

Även kapten Mårten Thesleff var inblandad i skickandet. von Essen hade ingen koppling till Nykarleby utan de ville snabbt bli av med kroppen och få den i ”vigd mull” och sedan fortsätta norrut. Enligt Hornborg kom kroppen den 14 mars till Nykarleby.

Den som ansvarade för vapensköldens upphängning var överste Hans Olof von Essen som vid tillfället var ordförande för släktföreningen (1963–1966?). Han var bosatt i Helsingfors och sannolikt var skölden tillverkad där enligt släktrådets beslut.

Två gånger var jag nere under kyrkgolvet i sällskap med någon, 1959 och 1963. Båda gångerna sökte vi upp översten. Tyvärr fanns ingen kamera att tillgå. På våren 2022 kröp min fru Gunni och jag också omkring där på spaning efter den försvunna översten.

Så vitt jag vet har man inte uppvaktat med krans flera gånger. Det borde i så fall ha skett 2014, men annat låg överst. Vi och våra barn blev inbjudna till Storkyro. I samband med medeltidsmarknaden ordnades ett evenemang som skulle återspegla striderna vid Napo. Det fanns traditionssoldater från många länder. Där träffade vi en jämtlänning som spelade O. R. von Essen.

I Sverige finns en annan släkt von Essen som så vitt vi vet inte är släkt med oss, men också kommer från Estland.

Chefen för Kongliga Björneborgs Regemente
öfwerste ODERT REINHOLD von ESSEN
*1665     † 1714
Fallen vid Napo i ledet tillsammans
med sina tappra män

Foto: FL, juli 2004.Vapenskölden med tornérhjälm och fyra blå kulor är krönt med en öppen krona. Den är uppsatt i norra korsarmen till vänster om vindfånget. Texttavla under och elektrifierade lampetter flankerar.

Foto: Odert von Essen. Förstoring.
 


I Hollola kyrka där fadern Didrik von Essen är bisatt, finns hans begravningsvapen.
Foto: Odert von Essen juli 1989. Förstoring.
 


Vapnet i sitt sammanhang.
Foto: Odert von Essen juli 1989. Förstoring.


Läs mer:
Karl XII-karolin vilar under Nykarleby kyrkgolv av Ingolf Friman. 1959
Vid Napo stupad karolin hedrad med vapensköld. 1964
von Essen av Nils-Erik Nykvist. 1995
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Innehåll till Minnesmärken.

Lyssna:
En 300 år gammal mumifierad överste vilar under Nykarleby kyrkas golv. Jessica Morney intervjuar Odert von Essen i augusti 2022.
(Inf. 2005-11-14, rev. 2023-12-26 .)