Per-Erik Willman och med Pikku-Jussi

Grävmaskinsägare och -förare ”Villmans Per” körande stående med sin Åkerman Pikku-Jussi på släp. Åtminstone i början på sjuttiotalet var den till åren komna maskinen i bruk. Notera att grävaggregatet är (via traktorns kraftuttag) vajer- och inte hydrauldrivet. Fotografiet användes i programbladet för Juthbacka Teaters uppsättning av Döbelns gränd hösten 2005.
Foto: Håkan Wenelius i början på 1970-talet.


Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Per-Erik Willman och hans företag Maskinröjning Lindvall & Willman av Kenneth Frostdahl.
Gårdar byter ägare i Österbottniska Posten 1966.
Essoservice byggs i Nkby i Österbottniska Posten 1959.
(Inf. 2003-11-04, rev. 2013-08-17 .)