Rättelse om Lars Wessler och Dominicus Bong

För övrigt borde rättelser till varifrån Lars Wessler och Dominicus Bong kom efter stora ofreden till Nykarleby införas någonstans på nykarlebyvyer.nu. Högsjö är fel (står så i nästan alla dokument). Åtminstone Domincus Bong (och barnen Augustinus och Cicilia och väl frun Sara) kom från Hässjö i Medelpad. Det framgår av Hässjö mantalslängd.

Lars Wessler hittar jag inte där, och tydligen hittar ingen annan honom heller. Det finns en Laurentius Wesler i listan över elever i Härnösands trivialskola, som en far och son och någon till i Sverige hållit på med i 20 år. Laurentius W. har samma födelseår som Lars W., så det är sannolikt samma person. Men inte heller de som sammanställt elevlistan har hittat namn på hans far eller varifrån han kom eller var han var född. Han gifte sig med Cicilia Bong, men om han gjorde det i Sverige eller i Nykarleby är oklart. I alla fall fick både Lars och svärfar Dominicus borgarrätt i Nykarleby samma datum. När jag i Vasa riksarkiv (f.d. landsarkiv) sökte efter listan på borgare i Nykarleby, om där skulle stå något om varifrån han kom, så fattades just två sidor kring W/V!

Nu tog jag ovanstående ”från huvudet”; om du behöver mera exakta källuppgifter, så kan vi återkomma till det.

Tony Kronqvist
Helsingfors Släktforskare r.f., styrelsemedlem
redaktör för medlemstidningen Släktforskaren


Läs mer:
Sidor där felaktiga Högsjö förekommer:
- Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1680—1750 av K. V. Åkerblom.
- Doktor Topelius' familj, fränder och husfolk i Kuddnäs. Skalden Z. Topelius' forna hemgårds historia av Zachris Schalin (1935).
- Handelsborgare 1721—1799 (Bong och Wessler) i Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857 av Wold. Backman (1938).
- Nya, uppbyggande krafter i Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden av
Wold. Backman (1943).
- Kuddnäs i Kyrkoby — Hemmanets ägare i Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950 av Rudolf Olson (1997).

(Inf. 2019-01-13, rev. 2 2022-01-05 .)