Omnämnande från Amerikaturné


Bbifogar en ”grunka” med citat ur ett brev från Ironwood i Michigan till Vexala. Brevet är skrivet av Hildur Blomqvist som var gift med farfars yngre bror John. Vid tiden för brevet, 8 maj 1929, hade de varit gifta i tre år och hade barnen John jr. och Mary. De bodde på 340 east Tamarack Street i Ironwood, på samma adress bor alltjämt deras yngste son Edward. John sr. arbetade i skogen och Hildur skötte hemmet. John hade förstört sina lungor då han i unga år var i Syd-Afrika i gruvarbete under jord och utearbete var sedan lättare för honom.

De Victor och Lydia som nämns är Victor Jakobsson och hans fru.

Ironwood var ett populärt emigrantmål och där bodde många finlandssvenskar. Man arbetade antingen i järngruvorna eller med skogsavverkning. Vid den här tiden hade staden cirka 15 000 invånare, i dag är invånarantalet nere i 7000.På den tiden när det fanns endast två pontonbryggor och inga vågbrytare hindrade sikten ut över Andrasjöfjärden. Båten på redden kan vara Bertil Nyströms.

Lektor Wichmann var här en par veckor sedan och höll föredrag i vår kyrka. John var och lysna på honom, vi kunde inte gå båda, och det var mera intressant för honom. Han stannade hos moster Lydia och Victors, men jag hade inte tillfälle att se honom ty de reste med honom nästa morgon till Duluth.”


Mats Blomqvist tillhandahöll.


Läs mer:
Gånge Rolf på föredragsturné till Amerika?
Resan omnämnd av Viktor Westerlund.
Vykort från Ironwood.
(Inf. 2011-01-12, rev. 2011-01-16 .)