Ritning till hörnbyggnadFaçade [mot sydväst]
Söderfaçade [mot sydost]


Plan

”Ritning till en hörnbyggnad på karaktärs byggnaden å tomten No 62 i 17 de quarteret af Nykarleby stad tillhörande apotekare Malmberg.

Godkänd af magistraten den 9 sept 1861 intygar å magistratens vägnar E. J. Höckert”

Resolution:
Gellas till efterrättelse, Wasa Landskansli, den 30 December 1861.
På Guvernörsämbetets vägnar:
... Långhjelm/J Ekeström
Lös. 60 kop.

   På fotot från början av 1980-talet ser man att snickaren följde ritningen till punkt och pricka.
   
I början av 1990-talet, efter att apoteket flyttat till torget, förföll byggnaden med en rasande fart.
Entrén efter branden. Förstoring.
(Inf. 2022-05-29.)


Lars Pensar tillhandahöll kopia av ritning och fotograferade.


Läs mer:
Ormen.
Don Roys foto av entrén från 1963.
Dramatisk natt i Nykarleby av Leif Sjöholm.
Apoteket i kapitlet Fakta.
(Rev. 2023-05-15.)