Apoteket

Apoteket på tomten 62 vid Kyrkogatan.
Apoteket på tomten 62 vid Kyrkogatan.
[Kyrkogatan 7 –11 vid korsningen med Borgaregatan, mot nordost.]


Tomten nr 62 ägdes och bebyggdes 1858 av handlande, senare rådmannen E.A. Waselius. Han sålde gården 1865 till apotekaren N. Malmberg, som lät bygga om den till apotek. Malmberg dog 1876. Under åren 1878—80 sköttes apoteket av apotekaren Petter A. Silfverberg som förmyndare för Malmbergs omyndiga barn. Det var han, som den 12 maj 1879 fick byggnadsritningen till huvudbyggnaden m.m. godkänd av magistraten. [? Ritningen till entrén godkändes den 30 december 1861.] Sedan apotekare Mikael Nylander avlidit 1979 såldes huset till Byggnadsbyrå A. Hakoranta. Rivningen av fastigheten påbörjades 1983, men avbröts genom ingripande av museiverket. Apoteket flyttades 1980 av den nya apotekaren Anna-Lisa Westberg till lokaliteter i Vasa andelsbanks nybyggda hus vid torget.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 598, även foto.Hösten 2002 inleddes byggnadsarbetena på det nya bostadshuset och våren 2003 var det inflyttning.

Ormen som slingrade sig kring Asklepiosstaven som fanns ovanför entrén och hade snidats av seminarieverkmästare Eliel Backlund (tror jag att jag hört någon gång) var ej ännu på plats vid fotograferingstillfället. Den finns numera vid Nykarleby museum. I nedre kanten kan man se den dubbla raden av kantstenar som kunde förenas med en ”bro” av en planka som var upphängd på järnbyglar. Arrangemanget var till för att regnvatten skulle kunna passera och fordon ändå kunna ta sig över kantstenarna. Endast den första och sista byggnaden finns kvar.Vid vänstra kanten står förmodligen en av de första lyktstolparna.


Läs mer:
Apoteket i kapitlet Fakta.
Ritningen till entrén.
Förteckning över apotekarna av Bo Kronqvist.
Jag minns min sköna stad av Börje Wilkman.
(Rev. 2024-01-10 . )