Brandkårshuset AsgårdBrandkårshuset Asgård på tomt nr 26 vid S. Torggatan, byggt 1893, sålt 1900 till postiljon H. Häggström och 1907 till Byggnadsandelslaget Mission.

[Korsningen Gustav Adolfsgatan-Sollefteågatan från nordost. Eftersom timran fick sätta sig några år innan den panelades, bör bilden vara tagen senast i slutet på 1890-talet.]


Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, Nykarleby frivilliga brandkår.*       *      *

Missionshuset
Ungefär samma vy juli 2004. Kåtan till höger har något att göra med missionsförsamlingens scoutverksamhet. Den ojämna asfalten och ogräset på trottoaren vid gaveln minner om att området tidigare varit sankt och utsatt för översvämningar. Foto: FL.

En hel del ombyggnader har skett:

  • Ett av de stora fönstren är igensatt.
  • Farstukvistarna är rivna.
  • Vindsvåningen är utökad vid gavlarna.
  • Fönstren är utbytta på vindsvåningen.
  • Taket är ombyggt vid gavlarna..
  • Fasaden är tilläggsisolerad.


*       *      *


JulbelysningJulen 2013 ordnade man för första gången en illumination i tornet.
Foto: Lars Pensar december 2013.

Målning


Fjärde gången gillt, d.v.s. huset framifrån. Missionshuset av Torsten Korsström 1953. Med på utställningen Om Totti. Ramen avlägsnad.
Lars Pensar tillhandahöll.

(Inf. 2018-04-30.)


Läs mer:
Brandkårshuset i kapitlet Fakta.
Friförsamlingen av Einar Hedström.
Detalj av takryttaren och Edgars funderingar kring den.
Telefoncentralen fanns en tid i byggnaden.
Nykarleby i konsten.
Utsikt från tornet.
Kapitlet Torn.
(Rev. 2024-01-30 .)