Rådhus Boulevarden

Från korsningen Topeliusesplanaden-Grev Tottgatan (dåvarande Rådhus Boulevarden-Norra Staketgatan) mot sydväst. Notera det vackra staketet runt Topeliusparken, anlagd 1864, som på den tiden kallades bl.a.”Allmänna promenaden” — om nu inte i folkmun, så åtminstone på stadsplanen. Husen i fonden ligger vid den nutida Lybecksgatan eller dåtida Nybro Boulevarden. Längst till vänster Grundfeldtska-, därefter Wahlbergska och längst till höger Lybeckska gården. Bakom den och framför kyrkan skymtar apotekets vindsvåning och tak. Närmast till vänster vid Grev Tott gatan fanns Synnerbergska gården.


Rådhus Boulevarden på 1880-talet. Stadsparken till höger.
Rådhus Boulevarden på 1880-talet. Stadsparken till höger. Foto Herlers museum. Delförstoring.


Bildtext ur Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 12.
Bild ersatt med bild med bättre kvalitet ur Nykarleby museums samlingar tillhandahållen av Lars Pensar.


Läs mer:
Parken och esplanaden av Anders Svedberg i Hufvudstadsbladet 1878.
(Rev. 2009-06-15.)