Brytningstid

(Jo)Hannes Liljeström och det fyraåriga stoet Mona sommaren 1951 utanför mejeriet på den plats där Herkepeusas pottin fanns tidigare. Nya tider stundar; två kärror i bakgrunden har gummihjul och en har gammaldags hjul av trä. Eftersom var och en av bönderna kring Juthas inte hade mer än 1–2 stycken 30 liters hinkar som skulle levereras till mejeriet, turades man om med transporten. I ”bolaget” ingick hemmansägarna Holm, Nygren, Barrner, Hagman, Sundell, Fors, Juthbacka, Forsbacka och Liljeström. Rundan tog uppemot sex timmar. Sommartid fördes mjölken dagligen till mejeriet, men vintertid kunde man hoppa över söndagsleveransen. När jag intervjuade ”Hannes” om kortet, påpekade han att det var synd att han inte hade rättat till manen innan fotograferingen. Alla hemman hade ”mjölknumror”, Isakas t.ex hade nummer 90. Dessa var målade på mjölkhinkarna. Mot nordväst, kyrkan och klockstapeln i bakgrunden.


 

Läs mer:
Även 1967 körde (Jo)Hannes mjölk till mejeriet, men då med lastbil.
På samma plats hölls hästutställningar.
(Rev. 2023-10-15 .)