Kyrkogatan 1963

Denna ögonblicksbild med Holmströms mindre gård vid Kyrkogatan 6 i bakgrunden, har fångat många detaljer som numera är försvunna:
- vattenposten där folk som ännu inte installerat vattenledning hämtade sitt vatten, dylika fanns även på andra platser i staden
- ”rännstensbron” till vänster om damen, som enligt enligt Lars Pensar är Lisa Blomqvist
- den stagade men ändå fallfärdiga elstolpen
- gatulampan
- postlådan på utbyggnaden vid huset längst bort, en kvarleva efter att Posten var inrymd i byggnaden närmast. Långt tidigare verkade Österbottniska Postens föregångare i byggnaden
- den oasfalterade gatan

Norra Posten publicerade bilden i mars 2003, Lars Pensar tillhandahöll artikeln och jag fick tag i Don Roy via tidningen. Don fotograferade även apoteksentrén.

Foto: Don Roy, Nya Zeeland 1963.


Läs mer:
Posten i Nykarleby – en historisk tillbakablick av Folke Holmström.
Allmänna brunnar – vattentillgången av Lars Pensar.
Stadsdirektör Mouritzen bodde i byggnaden.
Mot kraftverket på 1960-talet.
(Rev. 2014-01-26 .)