Nybroviken

Bilden är tagen före 1925, eftersom Nybroforsen fortfarande flödar fritt. I nedre vänstra hörnet fanns en skada i den avfotograferade glasplåten. Lybeckska gården i fonden. Mot söder.
Fick fotografiet av Holger Haglund, originalet finns vid Nykarleby museum.

NybrovikenPaul Nyberg skriver i Zachris Topelius, 1949: ”Själva älven låg uppfylld med pappersved i tusental, så att man ej kunde komma fram med en båt. ”Jag har begärt fönsterskärmar av Lotta för att slippa se den älv, som alltid varit min ögonfägnad. Preciosa (roddbåten) väntar på mig, och jag kan ej ro ut. Om det helst vore duskväder!”

Den 2 juli [1895] flyttade familjen Lybeck med sin gäst till Alörn. De arbetade förtvivlat i två timmar för att komma genom 36,000 stockar. Gubben Topelius hjälpte själv till med att staka, medan roddarpojken i fören sköt undan stockarna. Men han har nu lugnat sina upprörda känslor som den äkta lyriker han är. »Hembygden försvinner i fäderneslandet», säger han på sitt topelianska sätt att formulera en tanke.”


Läs mer:
Kort historik om flottning, transportering och uppläggning av virke av Fjalar Zittra.
En annan bild kanske tagen vid samma tillfälle.
(Rev. 2014-06-16 .)