Plan av Nykarleby Telefonbolags ledningar

Stadens telefonledningar när centralen fanns i Missionshuset. Vid årsmötet 1923 fanns förslag på att flytta tillbaka tilll rektorslokalen i Rådhuset, där den fanns från början. Ledningar var på ”Ana siidån ååen”, d.v.s. väster om älven, dragna till bland annat Högbacka, Smedsbacka, seminariet och till Andrasjön. Kartan är en mycket bra illustration av stadsplanen från 1912.

För pekaren över gatunamn och andra noteringar, förutom kvartersnummer, för att se vad som står skrivet. Du länkas ej vidare.

Nedre hälften av kartan visar ledningar i stadens omgivning.

Fåfängan [Numera Floraparken.] Stationsområdet [Numera  daghemsområde.] Seminarie - området Gustaf Adolfsgatan Gustaf Adolfsgatan Köpmansgatan [Numera Sollefteågatan.] Bankgatan Söda Residensgatan Kuddnäsvägen [Numera Jakobstadsvägen.] Kuddnäs Högbacka Smedsbacka [Numera Kristliga Folkhögskolan.] De la Gardiegatan [Numera Erik Bergmansgata] Arbetaregatan [Numera Bergstigen.] Döbelnsgränd Telefoncentral.  [Numera Missionshuset.] Torget Rummelbacken Strandliden [Blev aldrig anlagd.] Västanlid Bockmöllers-gatan Karlmansgatan Östra Esplanadgatan [Numera Topeliusesplanaden.] Vestra Esplanadgatan [Numera Topeliusesplanaden.] Jeansborgsgatan [Blev aldrig anlagd.] Bangatan Borgaregatan Lybecksgatan Topelius-gatan. [Numera park.] Källback-gatan Gref Tott-gatan Vestanlid Seminariegatan Vasagatan [Blev aldrig anlagd.] Vestra Vattugränd [Blev aldrig anlagd.] Norra Residensgatan Bergstigen [Blev aldrig anlagd.] Badhusstigen Normalskolan Kyrkogatan Topel Park Fiskare-gatan. [Numera Fiskaregränd, endast en bit öster om Gustav Adolfsgatan anlagd.] Norrtulls-gatan [Numera Jöns Drakesväg och anlagd endast delvis.] Seminariegränd [Skala, totallängd 300 m.] Jeansborg [F.d. prästgård.] Karleborgsgatan Kyrkan Juthasvägen

Folke Holmström tillhandahöll.


Läs mer:
Staden får telefon av Erik Birck.
Fler kartor.
(Rev. 2023-03-04 .)