Seminarie- och Tullstranden

Nykarleby museum längst till höger på andra sidan älven. Till vänster om museet finns idag den före detta köttkontrollen. Huset nere vid stranden är rivet sedan länge. Byggnaden till vänster om museet är det gamla Kronomagasinet.


Mot nordost från seminariestranden mot Tullstranden.


Läs mer:
Tullstranden av Einar Hedström.
Detalj av barnen i båtarna.
Taimen.
Fick fotografiet av Hugo Liljeström.
(Rev. 2019-06-04.)