Barkskeppet Alexander II


Barkskeppet om 263 svåra läster gick av stapeln 1856 på det Hammarinska varvet på Alörn. Fartyget ägdes av rådmännen Ad. Hammarin och C. J. Berger samt av handlanden och kofferdikaptenen Jakob Kerrman, som även förde fartyget.

Farygets officiella signalflagg Q. T. H. L.

Assuransflagg röd 155.


Kommentar av Alf Grop:

För övrigt finns en del felaktigheter om barkskeppet Alexander II efter försäljningen till Lovisa 1872. På museet i Lovisa finns tavlan (kopia?) med Alexander II och Kerrman som befälhavare, men på en vit lapp under står det att Alexander II byggdes i Nystad.
På motsatta väggen finns en översikt över Lovisas fartyg där står att Alexander II byggdes i Lovisa 1872 och det var sista skeppsbygget på stadens varv.
 
I Nykarleby stads historia nämns inte att det blev totalhaveri utanför Helsingfors i november 1894. Kapenen Karl Soini spolades över bord och två unga besättningsmän, Karl Gustaf Segerberg från Lovisa och August Johansson från Pernå omkom vid sjösättningen av storbåten.
(Inf. 2009-02-17.)


Barkskeppet Alexander II av Nykarleby. Kapten J. Kerrman. Oljemålning 18 maj 1860. Foto Sjöhist. institutet, Åbo Akademi.
54. Barkskeppet Alexander II av Nykarleby. Kapten J. Kerrman. Oljemålning 18 maj 1860. Foto Sjöhist. institutet, Åbo Akademi.
[Svartvit bild i Birck. Färgbilden av målningen som numera finns i Forum Marinum i Åbo tillhandahölls av Lars Pensar.]


Läs mer:
Barkskeppet Alexander II av Erik Birck.
Minnessked av Alf Nikonen.
Fler fartyg.
(Inf. 2005-01-07, rev, rev. 2017-01-15 . )