Barkskeppet Alku

Barkskeppet om 266 läster (även uppgiften 274 förekommer) byggdes 1857 på Alörn av av furu och gran på kravell av skeppsbyggmästaren M. Henriksson och ägdes av Nykarleby stads Warfs Bolag.

Fördes till 1860 av sjökapten C. P. Löfberg och sedan till 1869 av sin tidigare styrman sjökapten Ernst August Henelius och efter honom av bl. a. sjökapten Gabriel Wilhelm Aspegren d.y.Barkskeppet Alku. Nykarleby museum. Delförstoring.
Foto: Lars Pensar juni 2004.


Läs mer:
Byggandet.
Några ord i Finlands Allmänna Tidning.
Första resan till Livorno.
Delägare Kristian Vilhelm Sundström, Albert Dyhr, Carl Johan Berger, Carl Grundfeldt.
Enligt Woldemar Backman var även Anders Gustaf Ahlström befälhavare.
Lyckliga barken Alku klarade stormens öga av Lars Pensar i Pedersöre 2010
Frpåga om befraktning 1867.
Fler fartyg.
(Inf. 2004-06-13, rev. 2015-03-19 .)