Ångfartyget Uleåborg


Johan Rajander korrigerade en misstolkning av ett namn på Ett connoissement för en frakt med Uleåborg i oktober 1876. Eftersom han kunde det, tänkte jag att han vet mer om fartyget och fick fäljande svar:

Ur boken "Oulun laivoja ja laivureita 1816-1875", av P.W. Snellman (toimittanut Aarne Kopisto) från 1974:

Uleåborg.
Höyrylaiva. Kantokyky 106 lästiä (354 rek. tonnia). 100 hv. Rakennettu Tukholmassa 1876.
Omistajia: Aluksen omisti 1876-91 Uleåborgs Ångfartygsaktiebolag niminen yhtiö, joka 1891 myi laivan Suomen höyrylaivaosakeyhtiölle.
Laivaväkeä: Kapteeni Otto Ravander 1876-82. Kapteeni H.J. Granberg 1882-1905.
Matkoja: Laiva liikennöi linjalla Tornio-Pietari ja Tukholma.

Ravander, Isak Otto 1843-1914. Prentis Ahti 1858-60. Konstaapeli Kemi 1860 ja Argo 1861. Aliperämies Aalto 1862. Perämiehentutkinto Kristiinankaupungissa 1862. Perämies Aalto 1862-63 ja Varjakka 1863-65. Merikapteenintutkinto Oulussa 1866. Kapteeni Freden 1866-68, Ilma 1869,
Oulu 1871-73 ja Uleåborg 1876-85.

Boken är skriven av P.W. Snellman (1876-1955), han hade redan 1938 skrivit Skepp och skeppare i Uleåborg 1765-1815. Boken borde tryckts efter att manuskriptet blivit färdigt 1943, men kriget sköt upp tryckningen, inflationen åt upp kapitalet som reserverats för tryckningen och den glömdes småningom bort. Boken utgavs istället när tidningen Kaleva fyllde 75 år, efter några mindre språkändringar och sakrättelser.

Hittade själv en förfader som var bosatt i Nykarleby men seglade ett fartyg från Uleåborg.


Mitt översättningsförsök:

Uleåborg.
Ångfartyg.Dräktighet 106 läster (354 reg. ton). 100 hk. Byggt i Stockholm 1876.
Ägare: Fartyget ägdes 1876—91 av Uleåborgs Ångfartygsaktiebolag, som sålde det 1891 till Finska ångfartygsaktiebolaget.
Besättning:Kapten Otto Ravander 1876—82. Kapten H. J. Granberg 1882—1905.
Rutt:Fartyget trafikerade Torneå—Sankt Petersburg och Stockholm.

Ravander, Isak Otto 1843—1914.
 Prentis [skeppslärgosse] Ahti 1858–—60.
Konstapel på Kemi 1860 och Argo 1861.
Understyrman på Aalto 1862.
Styrmansexamen i Kristinestad 1862.
Styrman på Aalto 1862—63 och Varjakka 1863—65.
Sjökaptensexamen i Uleåborg 1866.
Kapten på Freden 1866—68, Ilma 1869, Oulu 1871—73 och Uleåborg 1876—85.


Kollade vad som fanns om fartyget på Finskt historiskt tidningsbibliotek och hittade några notiser:

Ångaren Uleåborg gått af stapeln å Bergsunds mek.verk. i Sthlm

Helsingfors Dagblad den 15 november 1875. Tidningen ej ännu digitaliserad.


Ångf. Jakobstad o. Uleåborg
ännu ej anländt från Bergsunds mek. verkstad, emedan de ej blifvit godkända

Helsingfors Dagblad den 12 maj 1876. Tidningen ej ännu digitaliserad.


Nytt ångfartyg. Från Stockholm skrifves den 27 april: I förrgår anlände från Bergsunds mekaniska verkstad ett derstädes för bolag uti Uleåborg nybygdt propeller jernångfartyg med namnet „Uleåborg“. Fartyget, som så väl till skrof, tackling m. m. som till lastdryghet och passagerareantal är snarlikt ångfartyget „Södra Sverige“, har en propellerångmaskin enligt Woolfska systemet om 100 hästars kraft och lär lasta omkring 10,000 centner. Fartygets befälhafvare blir kapten O. Ravander, som förut fört ångfartyget „Oulu“.

Hufvudstadsbladet den 3 maj1876.


Läs mer:
Oulun höyrylaivaosakeyhtiö på Finskt Historiskt Tidningsbibliotek.
(Inf. 2005-08-14, rev. 2022-01-05 .)